Aktiekapital

Artikeln ger en kort och koncis förklaring av vad aktiekapital är och sätter detta i relation till andra relaterade begrepp. Efter att ha läst texten kommer du att ha en grundläggande förståelse av vad ett företags aktiekapital är.

Läs även: artikel om förbrukat aktiekapital och artikel om att minska aktiekapitalet.

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är en redovisningspost som återfinns på passivsidan av företagets balansräkning, det är med andra ord en finansieringspost.

Aktiekapitalet motsvaras av det värde som ägarna skjutit till i bolaget (exempelvis då aktiebolaget startades), detta tillskjutande kan ske antingen med pengar eller med tillgångar, denna tillgång kallas då apportegendom.

Aktiekapital vs eget kapital och minska/öka aktiekapital

Notera att aktiekapitalet inte ändras vid exempelvis utdelning av vinst, en utdelning påverkar istället redovisningsposten fritt eget kapital, eller då bolaget gör en vinst eller förlust.

Det är således normalt för ett aktiebolag att aktiekapitalet på lång sikt fortsätter att vara detsamma som det var vid startandet av aktiebolaget. Som lägst ska aktiekapitalet i ett privat aktiebolag vara 25 000 svenska kronor.

Aktiekapitalet kan ökas genom nyemission eller fondemission och minskas genom nedsättning av aktiekapitalet.