Aktiekapital

Aktiekapital är en redovisningspost som återfinns på passivsidan av företagets balansräkning, det är med andra ord en finansieringspost. Aktiekapitalet motsvaras av det värde som ägarna skjutit till i bolaget, detta tillskjutande kan ske antingen med pengar eller med tillgångar, denna tillgång kallas då apportegendom.

Notera att aktiekapitalet inte ändras vid exempelvis utdelning av vinst, en utdelning påverkar istället redovisningsposten fritt eget kapital, eller då bolaget gör en vinst eller förlust. Det är således normalt för ett aktiebolag att aktiekapitalet på lång sikt fortsätter att vara detsamma som det var vid startandet av aktiebolaget, det vill säga vanligen 50 000. Som lägst ska aktiekapitalet i ett privat aktiebolag vara 50 000 svenska kronor och i ett publikt aktiekapital minst 500 000 svenska kronor.

Aktiekapitalet kan ökas genom nyemission eller fondemission och minskas genom nedsättning av aktiekapitalet (dock aldrig till under 50 000 svenska kronor).