⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Guide till att välja SNI-kod

Starta Eget Info Logotyp-bild

Alla företag måste ha minst en SNI-kod. I den här artikeln förklarar vi vad en SNI-kod är, och hur du väljer rätt SNI-koder. Även de vanligaste frågorna om SNI-koder besvaras.

Artikelns innehåll:

Läs även vår:

Vad är en SNI-kod?

SNI står för Svensk näringsgrensindelning. Alla svenska företag måste ha en eller flera SNI-koder registrerade hos Skatteverket. Ett företags SNI-kod ska motsvara den eller de branscher som ett företag verkar i.

SNI-kodernas struktur: Ett exempel på SNI kod är 64202, som motsvarar Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner. En SNI-kod består alltid av 5 siffror och är konstruerad så här:

 1. De två första siffrorna anger inom vilken Huvudgrupp SNI-koden finns. I exemplet ovan motsvarar 64 huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet.
 2. Den tredje siffran motsvarar Grupp. I exemplet ovan motsvarar den första tvåan gruppen Holdingverksamhet.
 3. Den fjärde siffran motsvarar Undergrupp. I exemplet ovan motsvarar nollan undergruppen Holdingverksamhet (dvs. undergruppen har samma namn som gruppen, vilket är vanligt).
 4. Den femte siffran motsvarar Detaljområde. I exemplet ovan motsvarar den sista tvåan detaljområde Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner.

Vad är syftet? Är det viktigt att ha rätt SNI-kod?

Ett viktigt syfte med SNI-koder är att staten (genom Statistiska centralbyrån, SCB) ska kunna ta fram ekonomisk statistik gällande svenska företag. Ytterligare ett syfte är att myndigheter ska kunna komma i kontakt med företag inom enskilda branscher.

Vad händer om jag har fel SNI-kod?

Det är viktigt att ha rätt SNI-kod. Det finns flera anledningar till att det är viktigt att ha en rättvisande SNI-kod, relaterat till bland annat ekonomisk statistik, företagsstöd, skatteregler, och kreditvärdighet:

 1. Att rätt SNI-koder registreras är viktigt för att den ekonomiska statistiken ska bli rättvisande.
 2. Det gäller även exempelvis att riktade stöd till företag inom utvalda branscher, samt branscher med särskilda skatteregler och liknande delvis kan bygga på SNI-koder.
 3. I situationer där det uppstår tveksamheter om en vara eller en tjänst bör ge avdrag för moms för ett visst företag, så skulle det även kunna ha viss betydelse vilken SNI-kod ett företag har.
 4. Om fel SNI-kod är registrerad riskerar företag att missa viktig information (exempelvis från staten), som skickats till företag inom den bransch man verkar baserat på SNI-koder.
 5. I en del situationer kan företag inom utvalda branscher behöva följa särskilda regler, och i dessa fall är det viktigt att rätt SNI-kod är registrerad.
 6. Gällande vissa verksamheter som kräver särskilda behörigheter (exempelvis inom installation i byggbranschen), så kan det krävas att rätt SNI-kod är registrerad för att företaget ska ha tillåtelse att utföra vissa arbeten; se exempelvis Elinstallatoren.se (Artikel om felaktig SNI-kod).
 7. Ytterligare en anledning till att ha rätt SNI-kod är att det kan ha påverkan på ett företags kreditvärdighet, och därmed möjligheten att få företagslån, och även möjligheten att köpa saker på faktura hos vissa (framförallt stora) leverantörer. Det gäller nämligen att bedömningen av ett företags kreditvärdighet typiskt sätt görs genom en jämförelse av företag inom samma bransch, och att den jämförelsen ofta görs baserad på registrerade SNI-koder.

Offentlig information

Företagens SNI-koder är offentlig information, och kan därmed användas av andra än staten. Bland annat används SNI-koderna för utskick av riktad reklam till företag inom samma bransch.

Hur registrerar, ändrar, lägger till, eller tar man bort en SNI-kod?

Det är enkelt att registrera, ändra, lägga till och ta bort SNI-koder. Det enda man behöver göra är att anmäla registreringen eller ändringen av SNI-kod, vilket enklast göra på Verksamt.se (Om SNI-koder). Inget utöver själva registreringen eller ändringen måste alltså göras.

Hur ska jag välja SNI-kod? Lista på SNI-koder

Du väljer den eller de SNI-koder som mest liknar den eller de branscher som ditt företag ska verka inom. Det enklaste sättet att välja SNI-kod är att söka fram den via statistiska centralbyråns hemsida, där samtliga SNI-koder finns listade och är sökbara; se scb.se (Information om SNI).

Vanliga frågor

Nedan besvaras vanliga frågor som inte redan besvarats i texten ovan.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att registrera, ändra, lägga till, eller ta bort SNI-koder.

Hur hittar man sin egen och andras SNI-kod?

Ett företags SNI-koder är offentliga uppgifter. Det finns fler sätt att hitta ett företags SNI-koder. Ett enkelt sätt är att söka fram företaget på hitta.se och sedan tittar man under fliken ”Kontakt”, och sedan hittar man SNI-koden under rubriken ”Verksamhetsbeskrivningen för ...”.

Måste en SNI-kod anges? Hur många kan man ha?

Ja, oavsett företagsform så måste minst en SNI-kod anges. Man kan ha flera SNI-koder och det finns ingen begränsning gällande hur många man kan ha.

Hur många SNI-koder finns det?

Det finns 821 SNI-koder. SNI-koderna delas i 21 Avdelningar, vilka är uppdelade i 88 Huvudgrupper, vilka är uppdelade i 272 Grupper, vilka är uppdelade i 615 Undergrupper, vilka i sin tur är uppdelade i 821 Detaljgrupper (vilka motsvarar de enskilda SNI-koderna).

Vad gäller vid översättning av SNI-kod?

De svenska SNI-koderna är en del av ett EU-system för bransch-klassificering kallat NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community). I de fall du behöver översätta din SNI-kod så är det lämpligt att göra det genom att välja den NACE-kod som motsvarar din SNI-kod. Strukturen för NACE är mycket lik strukturen för SNI, varvid översättningen i de flesta fall är relativt enkel. Läs mer här: scb.se (Om SNI och NACE).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).