Styrelsesuppleant aktiebolag

Ett aktiebolags styrelse består alltid av ordinarie styrelseledamöter, men i styrelsen kan även finnas styrelsesuppleanter.

Om det endast finns två eller färre styrelseledamöter i ett aktiebolag måste minst en styrelsesuppleant finnas.

I texten nedan avhandlas styrelsesuppleantens roll. Läs mer om styrelsens sammansättning här.

Styrelsesuppleantens roll i aktiebolagets styrelse

Om en ordinarie styrelseledamot inte kan fullgöra sin plikt av någon anledning (exempelvis på grund av sjukdom), vid ett tillfälle eller en längre period, är det styrelsesuppleantens uppdrag att ersätta den ordinarie styrelseledamoten. En styrelseledamot kan även under normala förhållanden delta i styrelsens vanliga arbete.

Styrelsesuppleantens roll innebär ansvar

Som styrelsesuppleant är det viktigt att notera att detta uppdrag innebär ett ansvar i det avseende att om styrelsesuppleanten ersätter ordinarie styrelseledamot så uppkommer ett ansvar för styrelsesuppleanten som liknar den ordinarie ledamotens; läs mer om styrelsens ansvar här.