⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Styrelsesuppleant aktiebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Ett aktiebolags styrelse består alltid av ordinarie styrelseledamöter, men i styrelsen kan även finnas styrelsesuppleanter.

I texten nedan avhandlas styrelsesuppleantens roll. Läs mer om styrelsens sammansättning här.

När måste en suppleant finnas?

Om det endast finns två eller färre styrelseledamöter i ett aktiebolag måste minst en styrelsesuppleant finnas.

Styrelsesuppleantens roll i aktiebolagets styrelse

Om en ordinarie styrelseledamot inte kan fullgöra sin plikt av någon anledning (exempelvis på grund av sjukdom), vid ett tillfälle eller en längre period, är det styrelsesuppleantens uppdrag att ersätta den ordinarie styrelseledamoten.

En styrelseledamot kan även under normala förhållanden delta i styrelsens vanliga arbete.

Styrelsesuppleantens roll innebär potentiellt stort ansvar!

Som styrelsesuppleant är det viktigt att notera att detta uppdrag innebär ett ansvar i det avseende att om styrelsesuppleanten ersätter ordinarie styrelseledamot så uppkommer ett ansvar för styrelsesuppleanten som liknar den ordinarie ledamotens; vilket i vissa fall kan innebära att styrelsesuppleanten blir personligen ansvarig för bolagets betalningar.

Läs mer om styrelsens ansvar här.