Styrelsesuppleant aktiebolag

Aktiebolagets styrelse består alltid av ordinarie styrelseledamöter, men i styrelse kan även finnas styrelsesuppleanter. Om det endast finns två eller färre styrelseledamöter i ett aktiebolag måste minst en styrelsesuppleant finnas.

Om en ordinarie styrelseledamot inte kan fullgöra sin plikt av någon anledning, vid ett tillfälle eller en längre period, är det styrelsesuppleantens uppdrag att ersätta den ordinarie styrelseledamoten. En styrelseledamot kan även under normala förhållanden delta i styrelsens vanliga arbete.