⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Bankintyg för aktiebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Bolagsverket är den myndighet som administrerar de handlingar som man måste upprätta då man ska starta aktiebolag. En av dessa handlingar är bankintyget.

I den här artikeln läser du om vad ett bankintyg är och hur man skaffar ett bankintyg, kostnad, tid etc. Längst ned i artikeln finns även en lista på banker som erbjuder bankintyg.

Vad är ett bankintyg?

För att starta aktiebolag krävs en insats om motsvarande 25 000 svenska kronor. Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket när man startar aktiebolag finns bankintyget.

Ett bankintyg är ett intyg ifrån en bank att bolaget som ska startas har tillgång till motsvarande 25 000 svenska kronor.

Läs mer om hur man startar aktiebolag här.

Att skaffa bankintyg

1. Ta reda på en bank som skriver bankintyg. De flesta banker gör inte detta men stora banker gör det oftast. Flertalet banker kräver att en av er som ska starta aktiebolaget redan är privatkund i banken.

2. När ni hittat en bank som vill skriva bankintyg till er så måste ni oftast gå till ett kontor på banken (ibland måste man till och med ha bokat en mötestid i förväg) och ha med sig

  • Fullmakt för startande av bolaget från de stiftare (dvs de som startar aktiebolaget) som inte är närvarande på mötet
  • Bevis på att det finns tillgångar motsvarande 25 000 kronor (eftersom de flesta banker kräver att man redan är privatkund så är det smidigaste att man har dessa pengar på sitt privata konto i banken)
  • Vad man ska ha med sig till banken kan skilja sig från bank till bank så kolla för säkerhets skull med banken först.

3. Efter detta möte brukar det ta ett par dagar och sen får man hämta bankintyget på banken, till detta tillfälle har banken även öppnat ett preliminärt bankkonto för det blivande aktiebolaget (som kallas Aktiebolag under bildande, eller AB ub), till vilket era 25 000 kronor förs.

4. När ni har det färdiga bankintyget skickar ni detta till bolagsverket (övriga dokument bör ni ha skickat till bolagsverket tidigare om det hela ska ske så snabbt som möjligt, se starta aktiebolag för mer information).

5. När ni fått information från bolagsverket att aktiebolaget är startat så går ni till banken och låter ert nya aktiebolag bli kund i banken, oftast har banken ett ”paket” för företagskunder, där allt aktiebolaget behöver ingår. Ofta brukar bankerna från början kräva att det blivande aktiebolaget ska bli kunder i banken för att skriva ett bankintyg.

Det kan givetvis finnas viss variation i hur man skaffar ett bankintyg, kontakta din bank för att ta reda på hur det fungerar där. Notera: hos en del banker kan man ansöka om bankintyg på nätet med hjälp av BankID, se exempelvis SEB (bankintyg).

Kostnad för bankintyget

Många banker tar inte ut en kostnad för själva bankintyget, men en förutsättning för att du ska få ett bankintyg är att aktiebolaget blir kund i banken vilket ofta kan medföra en startavgift. En del banker tar ut en mindre avgift (mellan 500 och 1000 SEK) för själva bankintyget.

Hur lång tid tar det att få bankintyget?

De flesta banker ordnar bankintyget på ett par dagar, upp till en vecka.

Bankintyg vid nyemission i aktiebolag

När ett existerade aktiebolag vill öka aktiekapitalet genom nyemission ska bankintyg finnas bland de handlingar som ska skickas till bolagsverket tillsammans med anmälan om nyemission (för publika aktiebolag kan istället intyg om inbetalning från revisor gälla). Detta bankintyg ska innehålla hur mycket som inbetalats för aktierna.

Kostnaden kan inte tas av aktiebolaget (bokföring)

Kostnaden för bankintyget kan inte dras av i aktiebolagets bokföring. Det vill säga dessa kostnader, och andra kostnader relaterade till bildningen av aktiebolaget, kan inte betalas av aktiebolaget. Istället är det de som bildar bolaget som vanligtvis står för dessa kostnader.

Lista på banker som utfärdar bankintyg

De flesta stora banker erbjuder bankintyg. Nedan finns en lista på banker som erbjuder bankintyg (notera att listan inte nödvändigtvis är komplett):

  1. SEB (bankintyg)
  2. Danske bank (ny kund)
  3. SVEA (starta företag)
  4. Swedbank (starta eget)
  5. Handelsbanken (bli företagskund)
  6. Nordea (bli företagskund)
  7. Länsförsäkringar Bank (registrera företag)