⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Delning av aktiebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Delning av aktiebolag betyder att ett bolag delas upp och att ett eller flera andra aktiebolag övertar bolagets tillgångar och skulder.

Delning av aktiebolag på två olika sätt

Delningen kan ske under två olika former.

Det första sättet är att det överlåtande bolaget upplöses genom delningen och att två eller flera andra aktiebolag övertar alla tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget.

Det andra sättet är att ett eller flera andra aktiebolag tar över en del av tillgångarna eller skulderna vilket gör att bara en del av bolaget överlåts (kallas för partiell delning).

Bolagsverket ska involveras vid delning

Har några företag väl kommit överens om att en delning ska ske görs det i styrelserna en plan över hur delningen ska gå till. Eventuellt kan denna behöva skickas in till Bolagsverket för registrering.

Därefter ansöker det bolag som tänkt överlåtas om tillstånd hos Bolagsverket. Det sista steget är att någon av parterna ska anmäla till Bolagsverket att delningen verkställts.

Delningsvederlag ska utgå till aktieägarna i det överlåtande bolaget vilket kan ske både genom aktier eller pengar.

Delning är ett scenario som bör övervägas noggrant då det är ett stort beslut som ofta kan vara ganska krångligt. Av den anledningen rekommenderas också att jurist, revisor eller liknande anlitas om det blir aktuellt att med delning av ett aktiebolag. Med andra ord ska du faktiskt dela ett aktiebolag finns detaljer i hur detta går till som man bör stämma av med någon som har specifik kunskap och erfarenhet om detta.

Relaterade artiklar: