Delning av aktiebolag

Delning av aktiebolag betyder att ett bolag delas upp och att ett eller flera andra aktiebolag övertar bolagets tillgångar och skulder. Delningen kan ske under två olika former. Det första sättet är att det överlåtande bolaget upplöses genom delningen och att två eller flera andra aktiebolag övertar alla tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget.

Det andra sättet är att ett eller flera andra aktiebolag tar över en del av tillgångarna eller skulderna vilket gör att bara en del av bolaget överlåts (kallas för partiell delning). Har några företag väl kommit överens om att en delning ska ske görs det i styrelserna en plan över hur delningen ska gå till. Eventuellt kan denna behöva skickas in till Bolagsverket för registrering. Därefter ansöker det bolag som tänkt överlåtas om tillstånd hos Bolagsverket. Det sista steget är att någon av parterna ska anmäla till Bolagsverket att delningen verkställts.

Delningsvederlag ska utgå till aktieägarna i det överlåtande bolaget vilket kan ske både genom aktier eller pengar. Delning är ett scenario som bör övervägas noggrant då det är ett stort beslut som ofta kan vara ganska krångligt.