⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Delning av aktiebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Delning av aktiebolag betyder att ett bolag delas upp och att ett eller flera andra aktiebolag övertar bolagets tillgångar och skulder.

Delning av aktiebolag på två olika sätt

Det första sättet som aktiebolag kan delas på är att det överlåtande bolaget upplöses genom delningen och att två eller flera andra aktiebolag övertar alla tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget.

Det andra sättet är att ett eller flera andra aktiebolag tar över en del av tillgångarna eller skulderna vilket gör att bara en del av bolaget överlåts (detta kallas för partiell delning).

Så går delningen till - Bolagsverket ska involveras

Bolagsstämman bestämmer om delning ska sker eller ej. Detta beslut ska ha som underlag en delningsplan som beskriver hur delningen ska gå till. Denna tas vanligen fram av styrelsen i aktiebolaget.

Därefter ansöker bolaget om tillstånd för delning hos Bolagsverket. I vissa fall ska delningsplanen skickas till Bolagsverket för registrering. Det sista steget är att någon av parterna ska anmäla till Bolagsverket att delningen verkställts.

Delningsvederlag ska utgå till aktieägarna i det överlåtande bolaget vilket kan ske både genom aktier eller pengar.

Delning av ett aktiebolag är ett alternativ som bör övervägas noggrant då det är ett stort beslut som ofta involverar en betydande mängd administrativt arbete. Av den anledningen rekommenderas också att jurist, revisor eller liknande anlitas.

Läs mer om ämnet på bolagsverket.se (Delning av aktiebolag).