Styrelseledamot/ordinarie styrelsemedlem aktiebolag

Till styrelsemedlemmar kan räknas styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Denna artikel handlar om styrelseledamöter. En styrelses ordinarie medlemmar kallas för styrelseledamöter, i singularis styrelseledamot. Styrelseledamöternas uppgift är att vara med och driva styrelsen och på så sätt leda organisationens arbete.

Styrelseledamöter:
• Måste vara myndiga
• Får inte stå i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud

I företag så är finns oftast bland styrelseledamöterna de största ägarna representerade. Även företagets VD är ofta styrelseledamot. Läs mer om styrelsen här.