Styrelseledamot/ordinarie styrelsemedlem aktiebolag

En styrelses ordinarie medlemmar kallas för styrelseledamöter, i singularis styrelseledamot. Den här artikeln handlar om styrelseledamöter i aktiebolag.

Till övriga medlemmar i styrelsen räknas styrelseordförande och styrelsesuppleanter; läs mer om styrelsens sammansättning i allmänhet i den här artikeln.

Vem får bli styrelseledamot? & Styrelseledamöternas uppdrag

Styrelseledamöter

  • måste vara myndiga
  • får inte stå i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud.

Styrelseledamöternas uppgift är att vara med och driva styrelsen och på så sätt leda organisationens arbete. I företag så är finns oftast bland styrelseledamöterna de största ägarna representerade. Även företagets Verkställande direktör (VD) är ofta styrelseledamot.