⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Dotterbolag & dotterföretag

Starta Eget Info Logotyp-bild
Ett dotterföretag är: ett företag som kontrolleras av ett annat företag, vilket kallas moderföretag.

När dotterföretaget i fråga är ett bolag kallas det dotterbolag. Dotterbolaget och moderbolaget är då en koncern eller del av en koncern.

Ett exempel gällande hur detta fungerar mer i detalj hittas i vår artikel om koncerner.

Artikeln nedan handlar om dotterbolag och tar cirka 1-2 minuter att läsa. Läs även om intressebolag.

Dotterbolag & moderbolag: en relation

Ett dotterbolag är alltså just ett dotterbolag i och med sin relation till ett annat bolag kallat moderbolag.

Dotterbolag i praktiken: holdingbolag och skattefördelar

Vanligtvis är det inte aktuellt att ha dotterbolag när man startar ett företag eftersom det vanliga då är att starta ett företag som varken äger eller ägs av ett annat företag.

I ett senare skede kan det dock vara aktuellt att starta fler aktiebolag med en mer komplicerad ägarstruktur.

Exempelvis kan man starta ett eller flera aktiebolag som ägs av de ursprungliga grundarna av företaget, vilka i sin tur äger det aktiebolag som själva rörelsen bedrivs i, så kallade holdingbolag eller förvaltningsbolag, vilket kan ge skattemässiga fördelar och kan minska risk gällande upparbetat kapital (genom att dela ut vinst till holdingbolaget).

För sådana upplägg bör definitivt professionell jurist eller liknande fackman anlitas för att man ska vara säker på att man uppnår det eftertraktade resultatet.