Dotterbolag/Dotterföretag

Ett dotterföretag är ett företag som kontrolleras av ett annat företag kallat moderföretag. När dotterföretaget i fråga är ett bolag kallas det dotterbolag. Dotterbolaget och moderbolaget är då en koncern eller del av en koncern.

Ett dotterbolag är alltså detta i relation till ett annat bolag kallat moderbolaget. Ett exempel gällande hur detta fungerar mer i detalj kan hittas i vår artikel om koncerner. Vanligtvis är det inte aktuellt att ha dotterbolag när man startar ett företag eftersom det vanliga då är att starta ett företag (ofta ett aktiebolag) som varken äger eller ägs av ett annat företag. I ett senare skede kan det dock vara aktuellt att starta fler aktiebolag med en mer komplicerad ägarstruktur. Exempelvis kan man starta ett eller flera aktiebolag som ägs av de ursprungliga grundarna av företaget, vilka i sin tur äger det aktiebolag som själva rörelsen bedrivs i, så kallade holdingbolag eller förvaltningsbolag, vilket kan ge skattemässiga fördelar och kan minska risk gällande upparbetat kapital (genom att dela ut vinst till holdingbolaget). För sådant upplägg bör definitivt professionell jurist eller liknande fackman anlitas för att man ska vara säker på att man uppnår det eftertraktade resultatet.

Se även intressebolag.