⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Dotterbolag & dotterföretag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Definition: ett dotterföretag är ett företag som kontrolleras av ett annat företag vilket kallas moderföretag.

När dotterföretaget i fråga är ett bolag kallas det dotterbolag. Dotterbolaget och moderbolaget är då en koncern eller del av en koncern.

Ett exempel gällande hur detta fungerar mer i detalj finns i vår artikel om koncerner.

Den här artikeln handlar om dotterbolag och tar cirka 1-2 minuter att läsa. Läs även om intressebolag.

Dotterbolag & moderbolag: en relation

Ett dotterbolag är alltså just ett dotterbolag i och med sin relation till ett annat bolag kallat moderbolag, där relationen motsvarar att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget.

Dotterbolag i praktiken: holdingbolag och skattefördelar

Vanligtvis är det inte aktuellt att ha dotterbolag när man startar ett företag eftersom det vanliga då är att starta ett företag som varken äger eller ägs av ett annat företag.

I ett senare skede kan det dock vara aktuellt att starta fler aktiebolag med en mer komplicerad ägarstruktur.

Exempelvis kan man starta ett eller flera aktiebolag som ägs av de ursprungliga grundarna, vilka i sin tur äger det eller de aktiebolag som själva rörelsen bedrivs i. De ägande aktiebolagen kallas i detta fall holdingbolag eller förvaltningsbolag, och användandet av dessa kan ge skattemässiga fördelar och minska risken gällande upparbetat kapital, genom att vinst delas ut till holdingbolagen varvid det upparbetade kapitalet inte utgör kapital i den rörelsedrivande delen av bolagsstrukturen.

För upplägg baserade på holdingbolag bör jurist eller revisor anlitas.