⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Företagsnamn

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln ger en heltäckande bakgrund till allt du behöver veta för att komma på och välja företagsnamn.

Artikelns innehåll:

Hur registreras företagsnamn?

I samband med att ett bolag startas så måste förslag på företagsnamn anges. Formellt sett så är det Bolagsverket som har hand om registrering av företagsnamn. En enskild firma kan ges ett formellt företagsnamn, men detta är inget krav (läs mer under rubriken nedan).

Att registrera företagsnamn är alltså en oundviklig del av att starta bolag (men inte enskild firma). Om du vill läsa mer om hur det går till att starta företag i praktiken så rekommenderas våra steg-för-steg-guider:

Alla företag behöver även ha en verksamhetsbeskrivning; vi rekommenderar därför även läsning av vår guide till verksamhetsbeskrivning.

Generella regler för företagsnamn

När du startar ett företag så ska du ange förslag på företagsnamn (undantaget är enskild firma där detta är frivilligt; läs mer nedan). Det är en bra idé att ange minst 2-3 förslag på namn då det finns en risk att namnförslag inte godkänns.

Oavsett vilken företagsform, eller bolagsform, som ett företag drivs i gäller följande regler för dess företagsnamn:

 1. Företagsnamnet ska inte redan finnas eller vara för likt något företagsnamn som finns, och det får heller inte motsvara något existerande varumärke.
 2. Företagsnamnet ska inte vara missledande med avseende på företagets verksamhet; exempelvis får ett bageri inte heta något i stil med "NN Webhotell AB".
 3. Företagsnamnet kan inte bara vara en beskrivning av verksamheten, exempelvis är "Biluthyrning AB" inte möjligt.
 4. Företagsnamnet får inte endast utgöras av ett namn tillsammans med bolagsform. Exempelvis är "Karlsson AB" inte möjligt.
 5. Endast ortsnamn tillsammans med bolagsform är inte heller möjligt. Exempelvis är "Luleå Handelsbolag" inte möjligt.
 6. Företagsnamn får inte vara missvisande. Exempelvis så kan ett företagsnamn innehålla ordet Advokat endast om en advokat äger det.
 7. Företagsnamnet får inte vara diskriminerade, och det får inte heller inkräkta på annans upphovsrätt.

Särskilda regler för aktiebolag: Företagsnamnet måste innehålla antingen AB eller Aktiebolag.

Särskilda regler för handelsbolag (och kommanditbolag): Företagsnamnet måste innehålla handelsbolag (förkortningen HB är inte tillåten). Motsvarande regler gäller för kommanditbolag.

Särskilda regler för enskild firma: Måste en enskild firma ha ett företagsnamn?

Nej, En enskild firma behöver inte ha ett formellt företagsnamn, och det vanliga är att ett företagsnamn inte registreras. I det fall inget företagsnamn registreras så används istället namnet hos personen som driver den enskilda firman i formella sammanhang.

I det fall man vill ge den enskilda firman ett formellt företagsnamn, så registreras detta hos Bolagsverket (vilket medför en mindre administrativ avgift). En fördel med att registrera den enskilda firman hos Bolagsverket är dels att den enskilda firman syns i Bolagsverkets register och dels att firman (det vill säga företagsnamnet) då är skyddad i det län den har registrerats.

För enskild firma gäller att företagsnamnet inte får innehålla ordet Bolag, och namnet får inte heller indikera att företaget drivs av fler än en person; exempelvis blir det svårt att få med ordet Partners i företagsnamnet.

Så kontrollerar man om ett företagsnamn (samt domännamn) är ledigt

Du bör kontrollera om dina förslag på företagsnamn är lediga på flera sätt:

Notera att även om du kommer fram till att det företagsnamn du vill ha bör vara ledigt så finns inga garantier för att Bolagsverket kommer att godkänna det som företagsnamn. Det är därför en bra idé att alltid ange minst 2-3 namnförslag i samband med att man startar företag.

Kontrollera även om ett domännamn (adress för hemsida) motsvarande företagsnamnet är ledigt

Företaget behöver såklart en hemsida, och i samband med att man väljer ut förslag på företagsnamn bör man därför undersöka om motsvarande webbadress, även kallat domännamn, är ledig.

Du kontrollerar om ett domännamn är ledigt hos Internetstiftelsen; se Internetstiftelsen.se (Sök domän), eller hos ett Webbhotell, vilket är en typ av företag vars affärsidé är att hysa (eller hosta) andra företags hemsidor; se exempelvis Loopia.se (Skaffa domännamn).

När du senare ska registrera domännamn gör du det i samband med att du skaffar ett Webbhotell; det vill säga du registrerar domännamnet via webbhotellet.

Så väljer du företagsnamn – inspiration, tips och råd

Nedan finns en lista med tips för att välja ut ett bra företagsnamn. Listan inkluderar även frågor du bör ställa dig själv för att undersöka om ett namnförslag är rätt.

 1. Fundera igenom vad du vill att företagsnamnet ska förmedla, och till vilka detta budskap ska förmedlas. Ha detta i åtanke när du överväger olika namnförslag.
 2. Förmedlar företagsnamnet det du vill att det ska förmedla? Ger det de intryck du vill att det ska hos presumtiva kunder och andra?
 3. Kommer företagsnamnet att fungera i längden? Kommer det att vara lämpligt även om du delvis ändrar inriktning i företaget? Fundera på om företagsnamnet kan komma att bli omodernt om några år.
 4. Står det ut i jämförelse med konkurrenters företagsnamn?
 5. Är företagsnamnet lätt att komma ihåg? Låter det bra? Sticker det ut bland konkurrenter? Känns det roligt att säga företagsnamnet? Är det uppenbart hur det ska uttalas? Ett företagsnamn som motsvarar ett ”ja” på dessa frågor kan öka chansen för återkommande kunder.
 6. Använd allitterationer? Ett sätt att försöka uppnå det som beskrivs i punkten ovan är att använda allitteration i företagsnamnet. Exempel: Bertas Bageri i Bagarmossen.
 7. För vissa verksamheter kan det vara en fördel att ha ett roligt, smart, coolt, eller fyndigt företagsnamn, då detta gör att det är enklare för presumtiva kunder att lägga det på minnet.
 8. Ser företagsnamnet bra ut i skrivet format? Går det att skapa en bra logotyp baserat på företagsnamnet? Kommer det att fungera bra i samband med reklamkampanjer, på visitkort, i broschyrer och liknande?
 9. Ger företagsnamnet en positiv känsla? Kan någon bli förolämpad av det? Riskerar det att framkalla andra negativa känslor eller reaktioner?
 10. Om du eventuellt kommer att ha verksamhet utomlands så blir det relevant att ställa frågan: Fungerar företagsnamnet utomlands?
 11. Många vill ha ett unikt företagsnamn som ändå beskriver verksamheten som företaget driver. Fundera på balansen mellan kreativitet och ett företagsnamns roll som beskrivning av verksamheten.
 12. Säkerställ att företagsnamnet låter professionellt, trovärdigt och seriöst.
 13. Om du vill att kunder ska kunna hitta ditt företags hemsida via exempelvis Google, så kan det vara bra en idé att döpa det i linje med ett lämpligt sökord. Exempel: om du ska starta ett Bageri på Kungsholmen, så kan det vara en bra idé att ditt företagsnamn innehåller både Bageri och Kungsholmen. På så sätt kommer ditt företags hemsida att ha större chans att komma högt på sökningar som relaterar till just ”Bagerier på Kungsholmen”.
 14. Se till att få feedback av flera personer gällande dina namnförslag. Presentera dina namnförslag och fråga vilket de gillar mest, men även vilka känslor det framkallar, och diskutera även namnförslagen med utgångspunkt i punkterna i den här listan, och i artikeln.
 15. Att välja företagsnamn är en betydande sak. Låt beslutet få ta tid.

Så kommer du på förslag på företagsnamn

Här ger vi inspiration till hur man kan komma på förslag på företagsnamn.

Beskrivande företagsnamn

Företagsnamn kan klassificeras som beskrivande eller ej beskrivande. Ett beskrivande företagsnamn är sådant att man direkt förstår vad företaget sysslar med; ett exempel är Linas Matkasse. Ett ej beskrivande företagsnamn är sådant att man inte förstår vad företaget sysslar med baserat bara på namnet; ett exempel är Google.

Skapa enkla förslag på beskrivande företagsnamn

Som vi sett ovan är det inte tillåtet att enbart ha som företagsnamn en enkel beskrivning av verksamheten; vi såg att exempelvis så är "Biluthyrning AB" inte är tillåtet. Ett vanligt sätt att skapa ett beskrivande företagsnamn är att lägga till exempelvis ett efternamn, ett ortsnamn, eller ett påhittat ord innan exempelvis "Biluthyrning AB"; det vill säga så att namnförslagen motsvarar exempelvis:

 • Biluthyrning [ort] AB
 • [Efternamn] Biluthyrning AB
 • [påhittat ord] Biluthyrning AB

Ytterligare sätt att komma på företagsnamn

 1. Förkortningar. Ett vanligt sätt att konstruera företagsnamn är att använda sig av förkortningar. Exempel: HM, FIAT och ICA.
 2. Påhittade ord. Företagsnamn kan konstrueras med påhittade ord. Exempel: Google, Nordea och Bravida.
 3. Påhittade ord som relaterar till verksamheten. Exempel: Telia.
 4. Namn som konstruerats av ord relaterade till verksamheten. Exempel: Swedbank.
 5. Grundarens namn. Företagsnamn kan konstrueras med grundarens namn. Exempel: Filippa K, Ben & Jerry's, LM Ericsson.
 6. Geografiska namn. Exempel: Amazon, KFC (Kentucky Fried Chicken), och American Express.
 7. Latin och grekiska. Exempel: Hermès (grekisk mytologi), Audi (betyder lyssna på latin). En idé är helt enkelt att ta ett ord på svenska och googla vad ordet är på latin.
 8. Mytologi och sagor. Exempel: Hermès (se ovan), Pandora (jmfr. Pandoras ask), Olympus.
 9. Historia. Exempel: Viking Line.

Företagsnamnsgenerator

Ytterligare ett sätt att få inspiration och förslag på företagsnamn är att använda sig av automatiska generatorer. Exempel på sådana är:

Sammanfattande checklista

 1. Kontrollera om företagsnamnet och motsvarande domännamn är ledigt.
 2. Säkerställ att samtliga förslag på företagsnamn förmedlar det du vill att de ska förmedla till exempelvis presumtiva kunder.
 3. Ange minst 2-3 förslag på namn när du ansöker om företagsnamn.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi vanliga frågor som inte redan besvarats i texten ovan.

Hur mycket kostar det att registrera företagsnamn?

För enskild firma: Det är som vi sett frivilligt att registrera den enskilda firman hos bolagsverket. Om du väljer att göra det så registrerar du i samband med detta ett företagsnamn för den enskilda firman, för en mindre avgift (1 000 SEK om du gör det digitalt, och 1200 SEK om du använder en fysisk blankett, år 2024). För helt säkerställt uppdaterade prisuppgifter se: Bolagsverket.se - Avgifter för enskild näringsverksamhet (samma sak som enskild firma).

För aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag: I samband med att man startar aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag måste man ange förslag på företagsnamn, och när bolaget registreras så registreras även företagsnamnet. Kostnaden för att registrera företagsnamn är alltså inbakad i kostnaden för att starta bolaget. Du läser mer om kostnaden för att starta respektive bolagsform i följande av våra artiklar:

Går ord på andra språk än svenska bra?

Två olika frågor relaterade till företagsnamn på andra språk uppstår:

 1. Får mitt formella företagsnamn innehålla ord från andra språk än svenska? Ja, det går generellt sett bra att ha med ord som inte är på svenska i företagsnamn.
 2. Kan jag registrera en översättning av mitt företagsnamn till andra språk? Ja, du kan hos Bolagsverket registrera formella översättningar av ditt företagsnamn. Att göra detta kan vara aktuellt för företag som har betydande verksamhet i annat land, och av den anledningen är i behov av att företagsnamnet enkelt ska förstås på språket i detta land.

Vilka tecken kan användas i ett företagsnamn? Går siffror bra?

Ja det går bra att ha siffror med i företagsnamnet. Även tecken så som punkt (.), komma, (,), bindestreck (-) och så vidare går bra.

Företagsnamn vs. varumärke vs. särskilt företagsnamn. Ska man även registrera varumärke? Och särskilt företagsnamn?

Vad är skillnaden mellan ett företagsnamn och ett varumärke? Ett varumärke motsvarar kännetecken för tjänster eller produkter som ditt företag säljer. Företagsnamnet är mer konkret och är helt enkelt det formella namnet på ditt företag så som registrerat hos Bolagsverket. För en del företag kan det vara relevant att även registrera varumärken. Läs mer om detta i vår artikel om varumärken och varumärkesregistrering.

Vad är ett så kallat särskilt företagsnamn? Ett särskilt företagsnamn motsvarar att ett företag essentiellt registrerar ett till företagsnamn utöver det formella namn som redan finns. Detta kan bli aktuellt om ett företag har fler än en verksamhetsinriktning. Läs mer på Bolagsverket.se (Särskilt företagsnamn).

Vilket skydd och vilken ensamrätt finns för företagsnamnet?

Ett av Bolagsverket godkänt och registrerat företagsnamn ger ensamrätt och juridiskt namnskydd. Detta innebär att ingen annan har rätt att använda samma, eller ett för likt företagsnamn i samma verksamhetsområde (vilket ska förstås som att du får ensamrätt i din bransch för ett visst geografiskt område). Vad som menas med geografiskt område skiljer sig beroende på företagsform:

Aktiebolag: Ett aktiebolag har ensamrätt till sitt företagsnamn i hela Sverige i sin registrerade bransch. Det innebär att ingen annan får driva verksamhet under ett för likt namn i Sverige i den bransch som det aktuella företaget har sin registrerade verksamhet.

Enskild firma, handelsbolag, och kommanditbolag: För dessa företagsformer ges ensamrätt till företagsnamn i den registrerade branschen i det län företaget är registrerat. Det innebär att ingen annan får driva verksamhet under ett för likt namn i detta län i den bransch som det aktuella företaget har sin registrerade verksamhet.

Vad innebär inarbetning av ett företagsnamn?

Det vanligaste sättet som man får ensamrätt till ett företagsnamn är genom att registrera det hos Bolagsverket, i enlighet med vad som beskrivits ovan, men det går även att få det genom att företagsnamnet anses vara inarbetat.

För att ett företagsnamn ska anses vara inarbetat gäller att det ska vara känt hos många av de som din verksamhet riktar sig mot. Generellt sett kan sägas att det är ganska svårt att få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning, och att det rekommenderas att istället registrera det hos Bolagsverket. Läs mer på Bolagsverket.se (Få ensamrätt genom inarbetning).

Vilka lagar gäller?

Den lag som reglerar företagsnamn är främst Lag (2018:1653) om företagsnamn.

För den som är vidare intresserad av juridiska aspekter av ämnet så finns mycket material på Domstol.se (om företagsnamn).

Byta företagsnamn? Så gör man för aktiebolag, handelsbolag och enskild firma

Det går bra att byta företagsnamn:

Aktiebolag: För aktiebolag så är det bolagsstämman som fattar beslut om att företaget ska ändra namn. Efter detta så anmäls helt enkelt ändringen till Bolagsverket.

Handelsbolag och kommanditbolag: Alla delägare i handelsbolaget, eller kommanditbolaget, ska skriva under en anmälan till Bolagsverket om namnbyte.

Enskild firma: I enskild firma finns endast en ägare, och denne anmäler helt enkelt namnbytet till Bolagsverket.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).