Stiftelseurkund aktiebolag

Aktiebolagets stiftelseurkund ska innehålla information om 

  • hur mycket som ska betalas för varje aktie (teckningskursen),
  • personuppgifter och adresser för styrelseledamöter,
  • i förekommande fall personuppgifter och adresser för, styrelsesuppleanter, revisorssuppleanter och lekmannarevisor 
  • till stiftelseurkunden ska bifogas det egna företagets bolagsordning och ett bankintyg när stiftelseurkunden skickas till bolagsverket för att starta aktiebolag.