Starta enkelt bolag

Enkelt bolag är den mest primitiva bolagsformen. Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera personer har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger (läs mer om kompanjonsavtal). Till skillnad från vad som gäller för handelsbolag och aktiebolag utgör ett enkelt bolag inte en juridisk person som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser. Istället är det personerna bakom det enkla bolaget som äger tillgångarna och är betalningsskyldiga för eventuella skulder.

Detta innebär att enkelt bolag är en i längden opraktisk företagsform för dem som ska starta eget företag tillsammans. Däremot är det ett enkelt sätt för den som ensam ska starta eget företag att komma igång med sin verksamhet. Om verksamheten är förenad med större risker rekommenderas dock aktiebolagsformen eftersom den innebär att aktiebolagets ägare och styrelse endast har ett begränsat ansvar.

Det krävs ingen registrering för att starta ett enkelt bolag. Tvärtom utgör ett oregistrerat handelsbolag just ett enkelt bolag fram till att detta har registrerats. Ur ett skatterättsligt perspektiv drivs dock näringsverksamhet i ett enkelt bolag av flera separata enskilda näringsidkare som måste registreras hos Skatteverket, läs mer om skatt.