⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Enkelt bolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Enkla bolag utgör den mest primitiva bolagsformen.

Definition: Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera personer har avtalat om att driva verksamhet tillsammans utan att detta görs i handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller förening.

Starta enkelt bolag

Det krävs ingen registrering för att starta ett enkelt bolag. Tvärtom utgör exempelvis ett handelsbolag ett enkelt bolag tills att det har registrerats.

Inte juridisk person

Till skillnad från vad som gäller för handelsbolag och aktiebolag utgör ett enkelt bolag inte en juridisk person som exempelvis kan äga tillgångar och ingå avtal.

Istället är det personerna som driver det enkla bolaget som äger tillgångarna. Dessa personer är även betalningsskyldiga för eventuella skulder. Detta gäller dock också för handelsbolag och enskild firma.

Enkla bolag och skatt

Ur ett skatterättsligt perspektiv drivs näringsverksamhet i ett enkelt bolag av flera separata enskilda näringsidkare som ska registreras hos Skatteverket.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).