⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Enkelt bolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Ett enkelt bolag är den mest primitiva bolagsformen och definitionen är som följer:

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera personer har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger.

Den här artikeln handlar om enkla bolag och tar 2-3 minuter att läsa.

Starta enkelt bolag

Det krävs ingen registrering för att starta ett enkelt bolag. Tvärtom utgör ett oregistrerat handelsbolag just ett enkelt bolag fram till att detta har registrerats.

Inte juridisk person

Till skillnad från vad som gäller för handelsbolag och aktiebolag utgör ett enkelt bolag inte en juridisk person som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser.

Istället är det personerna bakom det enkla bolaget som äger tillgångarna och är betalningsskyldiga för eventuella skulder; vilket också är fallet med handelsbolag och enskild firma.

Om verksamheten är förenad med större risker rekommenderas alltså aktiebolagsformen eftersom den innebär att aktiebolagets ägare och styrelse endast har ett begränsat ansvar.

Enkla bolag och skatt

Ur ett skatterättsligt perspektiv drivs näringsverksamhet i ett enkelt bolag av flera separata enskilda näringsidkare (enskild firma) som måste registreras hos Skatteverket.