⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Intresseföretag/intressebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Ett intresseföretag definieras som:

ett företag (bolag B) över vilket ett annat företag (bolag A) har betydande inflytande.

Om intresseföretaget är ett bolag kallas det intressebolag.

Om det betydande inflytandet (i definitionen av intresseföretag ovan) skulle vara av sådan art att Bolag A bestämmer över Bolag B (dvs. över intressebolaget) så skulle Bolag B vara ett dotterbolag; och i detta fall skulle Bolag A vara dess moderbolag. Det skulle också i detta fall föreligga en koncern.

Vad menas med betydande inflytande? Och ett exempel

Vad som menas med betydande inflytande kan delvis vara sådant som reglerats i avtal mellan bolagen men ofta helt enkelt ägande:

Exempel: Om exempelvis Bolag A äger mellan 20 och 50 procent av aktierna i Bolag B så är Bolag B intressebolag till Bolag A. (Detta gäller under förutsättning att varje aktie ger lika många röster vid bolagsstämman, jämför med aktieslag).