⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Intresseföretag & intressebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Definition: ett intresseföretag är ett företag över vilket ett annat företag har betydande inflytande.

Om intresseföretaget är ett bolag kallas det intressebolag.

Om det betydande inflytandet skulle vara av sådan art att Bolag A bestämmer över Bolag B (dvs. över intressebolaget), så skulle istället Bolag B vara Bolag A:s dotterbolag. I detta fall skulle Bolag A vara Bolag B:s moderbolag. Det skulle också i detta fall föreligga en koncern.

Vad menas med betydande inflytande?

Det betydande inflytande som utgör grunden i definitionen av intressebolag kan uppstå på grund av avtal mellan bolagen, men ofta uppstår det helt enkelt genom att Bolag A äger en betydande del av Bolag B.

Exempel

Om Bolag A äger mellan 20 och 50 procent av aktierna i Bolag B så är Bolag B intressebolag till Bolag A. Detta gäller under förutsättning att varje aktie ger lika många röster vid bolagsstämman, jämför med aktieslag.