Moderbolag/ Moderföretag

Ett moderföretag är ett företag som kontrollerar ett annat företag kallat dotterföretag. När moderföretaget är ett bolag kallas detta moderbolag.

Moderbolaget och dotterbolaget är då en koncern, eller åtminstone del av en koncern. Vill du veta mer i detalj hur det här fungerar så kan du se ett exempel i artikeln om koncerner, där det beskriv mer i detalj vad relationen är mellan moderföretag och dotterföretag. Läs även mer om upplägg gällande ägande via så kallade holdingbolag eller förvaltningsbolag (vilket kan vara skattemässigt fördelaktigt) i artikeln om dotterbolag.

Läs även om intressebolag.