Att vara småföretagare


Den som väljer att starta eget företag (läs artikeln: Att starta eget företag) måste förbereda sig på att småföretagande i stor utsträckning är en livsstil. Den som driver eget företag är utlämnad till sitt eget anletes svett men är också den som får bestämma över sin egen vardag och skörda frukterna av sitt arbete. 

Entreprenören är fri i den bemärkelsen att han eller hon ständigt kan påverka sitt eget företags inriktning, målsättning och affärsidé. Genom att lägga ner hårt arbete och vara lyhörd för marknadens efterfrågan går det faktiskt ofta att bygga ett livsdugligt företag som genererar en hel del pengar. Detta skiljer entreprenören från löntagaren på ett företag som tjänar pengar åt företagets ägare.

Att starta eget företag upplevs ibland som komplicerat. Det stämmer att den som driver eget företag måste ta hänsyn till en hel del regler som kan upplevas som hämmande. Samtidigt utgör reglerna sällan något definitivt hinder. Såväl redovisnings-, skatte- och anställningsregler är krångliga första gången man stöter på dem men blir klart enklare att hantera när man har använt dem ett par gånger. Självklart underlättar det att ha kontakt med andra personer som vet hur företag drivs.

När det gäller vilken form företaget ska drivas genom räcker det som regel med att läsa in sig på de olika företagsformerna och att sedan granska sin egen situation. På denna hemsida finns till exempel en utförlig redogörelse för hur aktiebolag, handelsbolag och enskild näringsverksamhet fungerar. Även här är det givetvis en fördel om man kan rådfråga en entreprenör med större erfarenhet än man själv.Detta är en allmän artikel på StartaEgetInfo.se – För mer handfast information om att starta eget företag se övriga sektioner av hemsidan.