⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Resultaträkning mall & grunderna

Starta Eget Info Logotyp-bild

Resultaträkningen är uppbyggd med en viss struktur och det är vanligt att använda en mall för resultaträkning. Mallen från StartaEgetInfo.se underlättar arbetat betydligt när resultaträkningen upprättas. I artikeln nedan finner du:

  • Gratis mall för resultaträkningen i Excel, Word och PDF
  • Information om hur du fyller du i resultaträkningsmallen (dvs. om resultaträkningens alla poster)
  • Resultaträkningens grundtanke
  • Resultaträkningen utgör en del av företagets årsredovisning; se därför även våra artiklar och mallar om årsredovisningen och balansräkningen.

Du finner mallarna under bilden nedan:

Resultaträkningsmall

Länk till Mall Resultaträkning (Excel)

Länk till Mall Resultaträkning (Word)

Länk till Mall Resultaträkning (PDF)

Årsredovisning online

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Så fyller du i resultaträkningsmallen (resultaträkningens poster)

I resultaträkningen fyller du i uppgifter om följande punkter (läs mer punkterna genom att klicka på respektive länk):

Resultaträkning grundtanke

Resultaträkningen innehåller en uppställning av företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Genom att addera intäkterna och dra bort kostnaderna får man fram årets resultat (se intäkter & kostnader). Årets resultat ligger i sin tur bland annat till grund för hur mycket skatt företaget ska betala till staten.

I detta sammanhang är det centralt att notera att intäkt och kostnad inte avser samma sak som inkomst och utgift; vilket i sin tur inte är samma sak som inbetalning och utbetalning.

Exempel: Om företaget till exempel köper varor till sitt varulager som det avser att sälja betalar företaget pengar till säljaren. Dessa pengar utgör dock inte en kostnad eftersom företaget då istället för pengar har varor i sitt varulager, detta är istället en utgift.

När företaget sedan säljer en vara ur varulagret uppstår en intäkt i form av de pengar köparen blir skyldig säljaren. När dessa pengar faktiskt betalas är det en inbetalning. Eftersom försäljningen även innebär att företaget blir en vara fattigare uppstår dock en kostnad som motsvarar vad den sålda varan kostade företaget.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).