Apportegendom

När man startar ett aktiebolag måste ägarna investera tillgångar (värda minst 50 000 kronor) i aktiebolaget, denna tillgångs värde blir då bolagets aktiekapital. Denna investering görs ofta med pengar men kan även göras med hjälp av andra tillgångar, exempelvis maskiner (värda minst 50 00 kronor).

Dessa maskiner kallas då apportegendom. Förfarandet att överlämna apportegendomen som betalningen för aktier i bolaget är förenat med en del administration, bland annat måste revisor intyga att

• apportegendomen verkligen tillhör aktiebolaget
• apportegendomen blir till nytta för bolaget
• apportegenomen inte värderas till ett högre belopp än vad denna är värd för aktiebolaget, och hur denna värdeing gått till Ovanstående gäller på motsvarande sätt då man ökar aktiekapitalet med tillgångar vid nyemission, detta kallas då apportemission.

Att starta ett aktiebolag med apportegendom eller att genomföra en apportemission är en ganska stor apparat och kosta en del i revisorskostnader. Tänk därför efter en extra gång innan ni bestämmer er för detta.