Totalt kapital

Den här artikeln förklarar begreppet totalt kapital ur ett redovisningsperspektiv. Totalt kapital är summan av det egna kapitalet och skulderna i en balansräkning (se vår mall för balansräkning) och ska överensstämma med tillgångarna (T=EK+S).

Med hjälp av det totala kapitalet kan olika nyckeltal beräknas, t.ex. räntabilitet (avkastning på eget kapital). Det kan även vara intressant att jämföra hur mycket det totala kapitalet ändras från år till år för att på så vis mäta tillväxt inom företaget.