⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är totalt kapital?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln förklarar begreppet totalt kapital. Totalt kapital är summan av det egna kapitalet och skulderna i en balansräkning och ska överensstämma med tillgångarna; det gäller alltså att de totala tillgångarna är lika med summan av det egna kapitalet och skulderna (vilket brukar skrivas som T=EK+S).

I artikeln nedan förklaras begreppet totalt kapital ytterligare. Vi ger även en förklaring av vad avkastning på totalt kapital är, inklusive ett exempel.

Så här ser det ut i balansräkningen

Så här ser det ut i balansräkningen (se även vår mall för balansräkning):

Totalt-kapital

Formel för räntabilitet/avkastning på totalt kapital

Med hjälp av det totala kapitalet kan olika nyckeltal beräknas, t.ex. räntabilitet på totalt kapital; notera att avkastning och räntabilitet betyder samma sak. Formeln för detta nyckeltal är:

Avkastning på totalt kapital
= (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Genomsnittligt totalt kapital

där det gäller att:

Genomsnittligt totalt kapital
= (ingående totalt kapital + utgående totalt kapital)/2.

Se exemplet nedan för definition av ingående och utgående totalt kapital. Notera att det är även vanligt att avkastning på totalt kapital beräknas enligt formeln:

Avkastning på totalt kapital
= (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Totalt kapital

där totalt kapital = utgående totalt kapital.

Läs även om:

Rörelseresultat, och

Finansiella intäkter.

Förutom att jämföra förändring i avkastning på totalt kapital över tiden så kan det även vara intressant att jämföra hur mycket det totala kapitalet ändras från år till år för att på så vis mäta tillväxt inom företaget.

Avkastning på totalt kapital: exempel

Antag att det för företaget AB gäller att:

  • Rörelseresultat för 2022 var 100 000 SEK.
  • Finansiella intäkter för 2022 var 1 000 SEK.
  • Ingående totalt kapital (det vill säga det totala kapitalet i balansräkningen för 2021) var 1 000 000 SEK.
  • Utgående totalt kapital (det vill säga det totala kapitalet i balansräkningen för 2022) var 2 000 000 SEK.

Vi får då:

Genomsnittligt totalt kapital
= (1 000 000 + 2 000 000)/ 2
= 1 500 000.

Avkastning på totalt kapital
= (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / genomsnittligt totalt kapital
= (100 000 + 1 000)/1 500 000
= 6.73%