⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Så skrivs en offert & offertmall i Word

Starta Eget Info Logotyp-bild

En offert är ett skriftligt erbjudande till en potentiell kund gällande en vara eller en tjänst.

Som egen företagare är försäljningen en kritisk del av verksamheten. Förutom att det är viktigt att genomföra försäljningar är det även viktigt att såväl köpare som säljare vet vad just det aktuella köpet har avsett. Det är med andra ord mycket viktigt att kundkontakterna löper smidigt och det är centralt att hitta smidiga lösningar för kundkommunikation.

Du hittar vår mall för offert längst ned i artikeln. Mallen finns tillgänglig i Word och laddas ned utan inloggning, helt gratis.

Se även vår:

Mall för faktura

Mall för lönespecifikation

Mall för offertförfrågan.

Att skriva en offert

Nedan återfinns allmänna tips gällande hur en offert skrivs.

Ge kunden chans att granska ditt erbjudande

En offert innebär ett erbjudande till en kund om att köpa en vara eller en tjänst till ett specifikt pris och på specifika villkor. Genom att skicka en offert ger man kunden tillfälle att verkligen granska erbjudandet ”svart på vitt” och därefter ta ställning till om det är aktuellt med en affär.

Offerten är ett säljdokument men blir också ett bindande avtal om kunden accepterar den

Offerten utgör ett säljdokument eftersom riktar sig mot potentiella kunder. Samtidigt utgör den ett rent förslag till ett säljavtal.

När man ger en kund ett konkret erbjudande sker detta som regel genom en offert. En offert kan lämnas både som en del i en förhandling och som ett slutgiltigt anbud för köparen att ta ställning till. Offerter kan vara mer eller mindre omfattande och till exempel innehålla information om pris, leveransdatum och tillämpliga betalnings- och avtalsvillkor.

 • Ur juridisk synvinkel utgör alltså en offert ett bindande anbud som kunden har att ta ställning till.
 • Genom att lämna en offert är säljaren bunden till sitt erbjudande en tid. Som regel brukar man lämna ett sista datum till vilket anbudet gäller.
 • Om köparen accepterar anbudet uppstår ett avtal som är identiskt med offertens innehåll.
 • Om kunden däremot accepterar anbudet med vissa inskränkningar blir detta ett anbud som säljaren får ta ställning till. Om säljaren i sin tur accepterar kundens förändringar uppstår ett avtal som följer offerten med de förändringar som köparen har infört.
 • Därför är det viktigt att offerten innehåller den information som är nödvändig för att säljare och köpare ska vara eniga om vad som faktiskt har avtalats.
 • När man skriver en offert måste man alltså ha i åtanke att den ska innehålla tillräcklig information för att räcka till som avtal; det gäller nämligen att om kunden accepterar offerten så blir den automatiskt ett avtal.

Säljande men enkel

Samtidigt utgör offerten i hög grad ett rent säljdokument som inte får vara krångligt eller omfattande. Därför är det viktigt att man tar sig tid till att utforma offerter som verkligen passar det aktuella företaget.

Att utforma en bra offert innebär att man bör vara såväl tydlig som enkel och säljande. Det gäller alltså att vara enkel och koncis när man formulerar innehållet.

Även om offerten utgör ett avtalsförslag finns det dock ingenting som hindrar att man tar med ett säljargument – till exempel en slogan under sitt eget varumärke – och pekar på sin egen produkts förträfflighet så länge detta inte gör offerten krånglig eller svårförståelig.

Vad ska offerten innehålla?

Exakt vilka punkter en offert ska innehålla varierar naturligtvis beroende på produkten ifråga. Några punkter som bör finnas med är dock:

 • Vilken eller vilka varor eller tjänster som avses och information om dessa.
 • Kunduppgifter.
 • Prisinformation.
 • Betalningsvillkor
 • Leveransvillkor
 • Hänvisning till de avtalsvillkor som är tillämpliga
 • Till vilket datum offerten gäller.

Här finns offertmallen

Gratis Offertmall

Länk till offertmall (Word).

Länk till offertmall (PDF).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).