⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Så skrivs en offert – offertmall i Word

Starta Eget Info Logotyp-bild

En offert är ett skriftligt erbjudande till en potentiell kund gällande en vara eller en tjänst.

Artikelns innehåll

 • En offert minskar risken för missförstånd
 • Offerten blir bindande avtal om kunden accepterar den
 • Säljande men enkel
 • Vad ska en offert innehålla?
 • Gratis offertmall i Word och PDF

Se även:

En offert minskar risken för missförstånd

När man ger en kund ett erbjudande sker detta som regel med hjälp av en offert. En offert kan lämnas både som en del i en förhandling och som ett slutgiltigt anbud för köparen att ta ställning till. Offerter kan vara mer eller mindre omfattande och till exempel innehålla information om pris, leveransdatum och tillämpliga betalnings- och avtalsvillkor.

En offert innebär därmed ett erbjudande till en kund om att köpa en vara eller en tjänst till ett specifikt pris, givet specifika villkor. Genom att lämna en offert ger man kunden tillfälle att granska företagets erbjudande i detalj.

Att använda sig offerter blir därmed ett sätt att tydliggöra detaljerna i vad köparen och säljaren kommer överens i fall det blir en affär. En fördel med detta är att det minskar risken för framtida kostsamma meningsskiljaktigheter gällande köpet. Det är därför viktigt att utforma offerten så att missförstånd inte kan uppkomma.

Offerten blir bindande avtal om kunden accepterar den

Offerten utgör ett säljdokument. Samtidigt utgör den ett förslag till ett avtal:

 • Ur juridisk synvinkel utgör en offert ett bindande anbud som kunden har att ta ställning till. Genom att lämna en offert är säljaren därmed juridiskt bunden till sitt erbjudande under en viss tid. Som regel bör offerten innehålla ett sista datum till vilken offerten gäller.
 • Om kunden accepterar anbudet uppstår därmed ett avtal som är identiskt med offertens innehåll.
 • Om kunden däremot accepterar anbudet endast med vissa inskränkningar blir detta ett anbud som säljaren får ta ställning till. Om säljaren i sin tur accepterar kundens förändringar uppstår ett avtal som följer offerten med de förändringar som kunden infört.
 • Därför är det viktigt att offerten innehåller den information som är nödvändig för att säljare och kund ska vara eniga om vad som faktiskt har avtalats.
 • När man skriver en offert måste man alltså ha i åtanke att den ska innehålla tillräcklig information för att den ska räcka som avtal.

Säljande men enkel

Som vi sett blir offerten ett avtal om kunden accepterar den. Samtidigt är offerten i hög grad ett säljdokument, och en offert bör därför inte vara onödigt krångligt eller omfattande. Som huvudregel bör en offert bör vara tydlig, enkel och säljande.

Vad ska en offert innehålla?

Exakt vilken information en offert ska innehålla varierar beroende på bransch och vad offerten gäller. Några punkter som vanligtvis ska finnas med är:

 • Till vilket datum offerten gäller.
 • Vilken eller vilka varor eller tjänster som offerten gäller, samt tillräcklig information om dessa. Bland annat bör tydlig information om pris finnas med.
 • Betalningsvillkor.
 • Leveransvillkor.
 • Uppgifter om kunden och leverantören. Exempelvis företagsnamn, referenspersoner, och kontaktuppgifter.
 • Eventuell hänvisning till övriga tillämpliga avtalsvillkor. Om företaget som skriver offerten har omfattande standardmässiga avtalsvillkor kan det vara lämpligt att endast hänvisa till dem i offerten.

Gratis offertmall i Word och PDF

Mallen laddas ned via länkarna under bilden nedan.

Gratis Offertmall

Länk till offertmall (Word).

Länk till offertmall (PDF).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).