Mall balansräkning

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Balansräkningen är uppbyggd med en viss struktur och det är fördelaktigt att använda en mall när balansräkningen görs. Balansräkningsmallen från StartaEgetInfo.se underlättar arbetat betydligt. För fullständig korrekthet bör fackman dock anlitas. Mer information om balansräkningen finns i balansräkning.

Mallen får användas fritt - tipsa gärna kollegor om denna mall för balansräkning.

Länk till Mall balansräkning (Word-dokument - högerklicka och spara)
Länk till Mall balansräkning (Excel-dokument - högerklicka och spara)