Fondemission

Fondemission är en bokföringsteknisk åtgärd som innebär att fritt eget kapital omvandlas till bundet eget kapital. Oftast görs detta genom att antalet aktier och aktiekapitalet ökar, trots att bolaget inte får tillgång till ytterligare kapital. Om ett företag gör en fondemission får varje aktieägare nya aktier i procentuellt förhållande till sitt tidigare innehav.

Om vi antar att ett bolag gör fondemissionen 1:1 så innebär det att för varje gammal aktie så får innehavaren en ny aktie. Det kan finnas olika förklaringar till att ett företag väljer att göra en fondemission, huvudpunkten är att aktiebolagets bundna egna kapital ökar.