⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Fondemission

Starta Eget Info Logotyp-bild
Den här artikeln ger en grundläggande beskrivning av vad en fondemission är och hur en sådan går till. Exempel ges. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även vår artikel om nyemission.

Vad är en fondemission?

En fondemission är en bokföringsteknisk åtgärd som innebär att fritt eget kapital omvandlas till bundet eget kapital.

Oftast görs detta genom att antalet aktier och aktiekapitalet ökar, trots att bolaget inte får tillgång till ytterligare kapital. Om ett företag gör en fondemission får varje aktieägare nya aktier i procentuellt förhållande till sitt tidigare innehav.

Syftet med en fondemission

Ofta görs fondemissioner för att det aktuella företaget vill uppvisa en större kreditvärdighet; logiken för detta är att fondemissionen ger ett större aktiekapital, vilket i sin tur ökar kreditvärdigheten. Logiken är att när det bundna egna kapitalet ökar så minskar möjligheten till aktieutdelning, vilket ökar kreditvärdigheten.

Exempel

Om vi antar att ett bolag gör fondemissionen 1:1 så innebär det att för varje gammal aktie så får innehavaren en ny aktie. Det kan finnas olika förklaringar till att ett företag väljer att göra en fondemission, huvudpunkten är att aktiebolagets bundna egna kapital ökar.