⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Vad är balansomslutning?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Formeln för balansomslutning

I enlighet med förklaringen längre ned i artikeln har vi följande formel:

Balansomslutning

= värdet av tillgångarna på balansräkningen (T)

= summan av eget kapital och skulder på balansräkningen (E + S)

Balansomslutning

  • Den här artikeln handlar om begreppet balansomslutning.
  • Artikeln inkluderar en formel för balansomslutning (se ovan) och tydliga förklaringar.
  • Även relationen till andra begrepp, bla. eget kapital och skulder, samt totalt kapital, avhandlas.

Aktivsidan (T) vs passivsidan (E + S) i balansräkningen

Man brukar kalla de båda sidorna i balansräkningen för:

Balansomslutning: ytterligare förklaring

Balansomslutning är summan av aktivsidan, dvs. balansomslutningen motsvarar det sammanlagda värdet på tillgångssidan (T).

Eftersom passivsidan av balansräkningen ska vara lika med aktivsidan, så gäller alltså att balansomslutning likaledes kan definieras som summan av eget kapital och skulder E + S.

Det gäller även att balansomslutning är samma sak som totalt kapital.

Se vår mall balansräkning för ett exempel på hur det kan se ut.

Genomsnittlig balansomslutning

Vid beräkning av nyckeltal så används ofta genomsnittlig balansomslutning i nämnaren; vilken definieras som:

Genomsnittlig balansomslutning
= (ingående balansomslutning + utgående balansomslutning)/2.

Förtydligande:

  • antag att vi vill beräkna genomsnittlig balansomslutning för år 2024, då är:
  • ingående balansomslutning den balansomslutning vi hittar i årsredovisningen för 2023 (det vill säga i balansräkningen per 2023-12-31),
  • utgående balansomslutning den balansomslutning vi hittar i årsredovisningen för 2024 (det vill säga i balansräkningen per 2024-12-31).

Du hittar ett exempel i vår artikel om avkastning på totalt kapital (kom ihåg att balansomslutning = totalt kapital).

Balansomslutning på engelska

En engelsk översättning av balansomslutning är: total assets.

Göra en årsredovisning?

Är anledningen till att du är intresserad av balansomslutningen att du ska du göra en årsredovisning? I så fall rekommenderar vi att du läser mer om detta här:

Generellt rekommenderas att man använder bokföringsprogram och i många fall är det även lämpligt att använda sig av en revisor och andra typer konsulter.

Relation till företagsvärdering och tillväxt

Hur ett företags balansomslutning utvecklas över tiden är ett mått på hur företaget växer. Flera andra tillväxtmått finns, exempelvis hur företagets försäljning utvecklas över tiden.

Det ska dock noteras att balansomslutningen inte är ett vidare bra mått på värdet av de flesta företag. Anledningen till detta är att de flesta företag har värden som inte finns (och inte heller ska eller kan) finnas på balansräkningen, exempelvis:

  • upparbetade kundkontakter
  • personal
  • arbetssätt och rutiner
  • kontrakt, osv.

För att värdera företag finns andra metoder som är mer lämpliga.