Balansomslutning

Balansomslutning är summan av den vänstra sidan i ett företags balansräkning, dvs. tillgångssidan, se även mall balansräkning för ett exempel på hur det kan se ut. Här framgår tillgångarnas bokförda värde vilka ska balanseras med företagets skulder och eget kapital, alltså ska summan av dessa vara lika stora.

Man brukar kalla dessa båda sidor i balansräkningen för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder). Om man vill få fram ett värde på det aktuella företaget så ger inte balansomslutningen särskilt mycket hjälp då det endast säger vad företagets tillgångar uppgår till. För att värdera företaget finns andra metoder som är lämpliga. Läs även följande undersidor på startaegetinfo.se som relaterar till den här undersidan om balansomslutning: Tillgångar (redovisning) och Skulder (redovisning).
Är anledningen till att du är intresserad av balansomslutningen att du ska du göra en årsredovisning? I så fall rekommenderar vi att du läser mer om detta här: Mall årsredovisning & Mall resultaträkning. Att driva företag är allt som oftast en krävande sak, och det gäller att försöka skapa rutiner som underlättar för en. Generellt rekommendera vi att man använder bokföringsprogram och i många fall är det även lämpligt att använda sig av en revisor och andra typer konsulter.