Vad är balansomslutning?

Den här artikeln handlar om begreppet balansomslutning. Artikeln inkluderar en formel för balansomslutning och tydliga förklaringar. Även relationen till andra begrepp, bla. eget kapital och skulder, samt totalt kapital, avhandlas.

Artikeln tar några minuter att läsa.

Formeln för balansomslutning

I enlighet med förklaringen nedan har vi följande formel:

  Balansomslutning
        = totala värdet av tillgångarna på balansräkningen (T)
        = summan av eget kapital och skulder på balansräkningen (E + S).

Balansomslutning

Aktivsidan (T) vs passivsidan (E + S) i balansräkningen

Man brukar kalla de båda sidorna i balansräkningen för:

Balansomslutning: ytterligare förklaring

Balansomslutning är summan av aktivsidan, dvs. balansomslutningen motsvarar det sammanlagda värdet på tillgångssidan (T).

Men eftersom passivsidan av balansräkningen ska vara lika med aktivsidan, så gäller alltså att balansomslutning likaledes kan definieras som summan av eget kapital och skulder E + S.

Det gäller även att balansomslutning är samma sak som totalt kapital.

Se mall balansräkning för ett exempel på hur det kan se ut.

Göra en årsredovisning?

Är anledningen till att du är intresserad av balansomslutningen att du ska du göra en årsredovisning? I så fall rekommenderar vi att du läser mer om detta här:

Mall årsredovisning

Mall Balansräkning

Mall resultaträkning.

Generellt rekommenderas att man använder bokföringsprogram och i många fall är det även lämpligt att använda sig av en revisor och andra typer konsulter.

Relation till företagsvärdering

Om man vill få fram ett värde på det aktuella företaget så ger inte balansomslutningen särskilt mycket hjälp då det endast säger vad företagets tillgångar uppgår till. För att värdera företaget finns andra metoder som är lämpliga.