Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva eget företag eller på andra sätt förverkliga sina affärsidéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ arbetsmiljö skapar vi framtidens företag. Sedan 1993 har över 3200 företag fått hjälp av Drivhusetunder deras start- och tillväxtfaser. Läs om Starta eget tips.

Drivhuset är etablerat på tolv orter i landet. Varje Drivhus har en stark regional förankring och tillsammans utgör Drivhusen Sveriges största samlade aktör för högskolenära entreprenörskap. Drivhusstiftelserna, som drivs utan vinstsyfte, finansieras genom samarbetsavtal med näringslivet samt verksamhetsstöd från staten och respektive region.

Drivhuset verkar aktivt för att fler ska bli inspirerade och motiverade till att förverkliga sina idéer iform av nya projekt och företag. Samtliga Drivhus erbjuder följande: Situationsanpassad och konfidentiell vägledning

Genom att erbjuda individuell och konfidentiell situationsanpassad vägledning hjälper vi entreprenörer att gå från idé till företag på effektivast möjliga sätt.  

Drivhuset anordnar utbildningar och kurser i syfte att hjälpa entreprenören från idé till hållbart företag. Teman är till exempel säljteknik, bokföring, förhandlingsteknik, mediehantering och ledarskap.

Drivhuset kan på 10 orter erbjuda en kreativ arbetsplats där du som entreprenör kan utveckla dina idéer, utbyta idéer med andra och utveckla nya projekt.

Genom att presentera unga förebilder inspirerar vi människor till att starta företag oavsett kön, bransch eller kulturell bakgrund.

Vi har ett stort kontaktnät som vi erbjuder entreprenören tillsammans med mentorskap för nystartade företag. Genom samarbetspartners får företagaren tillgång till erbjudanden som underlättar starten och utvecklingen av företaget.

Klicka här för att hitta ditt närmaste Drivhus för kontaktuppgifter, vägledningsbokning och information om aktuella inspirations- och utbildningsaktiviteter.