⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Aktieslag

Starta Eget Info Logotyp-bild

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Varje aktie motsvarar en lika stor del ägarandel i aktiebolaget. Det är vanligast att alla aktier i ett aktiebolag är identiska. I vissa aktiebolag finns dock aktier av olika slag och man talar därför om olika aktieslag. Aktier av olika slag motsvarar olika rättigheter för de som äger dem.

Aktieslag motsvarar aktier med olika egenskaper

De olika aktieslagen har olika egenskaper exempelvis gällande rätt till utdelning och antal röster vid bolagstämman. De olika aktieslagen ska tydligt beskrivas i bolagsordningen.

De vanligast förekommande aktieslagen listas nedan. Ytterligare beskrivning av dessa finns i artikeln nedan.

  • A-aktier och B-aktier. A-aktier har fler röster vid bolagsstämman än B-aktier.
  • Preferensaktier. Preferensaktier kan utformas på många olika sätt. Ofta ger preferensaktier rätt till en viss slags utdelning som övriga aktier inte har.
  • Stamaktier. De vanliga aktierna i ett bolag kallas stamaktier. Exempelvis gäller att om det i ett bolag finns dels preferensaktier och dels A- och B-aktier, så kallas A- och B-aktierna för stamaktier.

A-aktier och B-aktier

Det som skiljer A-aktier och B-aktier åt är hur många röster de motsvarar vid bolagsstämman. Det är vanligt att en A-aktie ger tio gånger fler röster än en B-aktie, men även andra upplägg är förekommande.

Syftet med A-aktier och B-aktier

Vanligtvis är syftet med A-aktier och B-aktier att ge en existerande ägare möjligheten att ta in ytterligare ägare i bolaget utan att behöva förlora bestämmanderätten över bolaget.

Exempel: Ägaren till Företaget AB vill ta in ytterligare kapital i företaget, men vill samtidigt ha kvar en majoritet av rösterna vid bolagsstämman. Företaget döper därför de nuvarande aktierna till A-aktier och emitterar nya aktier som kallas B-aktier, där varje A-aktie ger 100 röster vid stämman och varje B-aktie ger en röst vid stämman.

Preferensaktier

Preferensaktier kan vara utformade på många olika sätt. Ofta ger preferensaktier rätt till utdelning på ett annat sätt än stamaktierna. Det är även vanligt att preferensaktier ger färre röster vid bolagsstämman. Exakt hur preferensaktierna fungerar i ett visst aktiebolag stipuleras i bolagsordningen.

Exempel: År 2027 emitterar Företaget AB 5 000 stycken preferensaktier. Varje preferensaktie ger rätt till 100 kronor i utdelning varje år fram till och med år 2035, då preferensaktierna automatiskt omvandlas till stamaktier. Varje preferensaktie ger rätt till en röst vid stämman.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).