Aktieslag

Ett aktiebolag ägs av delägare. Dessa delägare äger delar i aktiebolaget, dessa delar kallas delägarrätter eller aktier. Varje aktie ger en lika stor del ägarandel i aktiebolaget. Det vanligast förekommande är att ett aktiebolag endast består av en typ av aktier, dessa benämns då kort och gott aktiebolagets aktier; det är mest intressant att ge aktierna andra namn (se nedan) då det finns flera typer av aktier i ett aktiebolag.

Det kan i ett aktiebolag finnas olika typer av aktier med olika egenskaper vad gäller exempelvis utdelning och röster vid bolagsstämman. Dessa skillnader ska beskrivas i bolagsordningen. De vanligast förekommande olika typer av aktier är:

• A-aktier
• B-aktier
• Preferensaktier
• Stamaktier

Läs mer om A-aktier och B-aktier och Preferensaktier & Stamaktier.