Kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning är en viss typ av balansräkning för aktiebolag. Det som främsta skiljer den åt är när den måste upprättas. Kontrollbalansräkning måste upprättas då

• Bolagets eget kapital är lägre än dess aktiekapital
• Det vid saknas tillgångar tillräckliga för att betala fordran gällande utmätning från kronofogden

Om kontrollbalansräkning inte upprättas när denna ska upprättas kan detta komma att medföra att bolagets styrelse blir personligen ansvarig för aktiebolagets skulder, detta innebär att du som styrelsemedlem kan komma att behöva betala exempelvis aktiebolag banklån om aktiebolaget inte kan göra det, vid exempelvis en konkurs eller likvidering. Tipset från StartaEgetInfo.se gällande kontrollbalansräkning är att om ni misstänker att företaget måste ta fram en sådan så kan det vara värt att anlita extern hjälp för att undvika att bli personligen ansvariga för företagets skulder.

Det så finns även vissa skillnader i vad gäller hur kontrollbalansräkningen tas fram, detta vad gäller exempelvis värderingar av tillgångar och skulder.