Överkursfond

Överkursfonden är en redovisningspost som ingår i fritt eget kapital och finns därmed i balansräkning. Det kan hända att ett bolag emitterar nya aktier (gör en nyemission) till överkurs och då är överkursbeloppet lika med det belopp som är utöver det nominella beloppet.

För att exemplifiera detta så kan aktiebolaget bestämma att för varje ny aktie om nominellt 1000 kr ska aktietecknarna betala 1300 kr, dvs. teckningskursen är 1300 kr. Överkursfonden blir då 300 kr och aktiekapitalet blir 1000 kr. Överkursfonden kan användas för att öka aktiekapitalet eller för att betala av förluster om det egna kapitalet inte är tillräckligt stort.