Mall för bolagsordning

Bolagsordningen är ett dokument med samlad information om vad det egna aktiebolaget ska göra och hur det ska styras. Man kan säga att bolagsordningen utgör den yttre ramen för det egna företaget. Du finner mallen längst ned i texten.

Ändra bolagsordning

Det är formellt enkelt att ändra bolagsordning. Ändring av bolagsordning beslutas av bolagsstämman, och antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Sedan anmäls detta helt enkelt till bolagsverket via Verksamt.se (en statlig hemsida).

Bolagsordningens innehåll

Bolagsordningen ska innehålla ett stort antal uppgifter om företaget:

  • Bolagets firma, det vill säga namn.
  • Den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte.
  • Antalet aktier.
  • En beskrivning av vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva (se Verksamhetsbeskrivning).
  • Hur bolagsstämman ska kallas och vilka ärenden som ska tas upp på bolagsstämman, samt information om rösträtt vid stämman.
  • Vilket räkenskapsår som ska gälla.
  • Uppgift om hur stort aktiekapitalet i bolaget ska vara. Den som vill kan istället bestämma ett minimikapital och ett maximikapital. Minimikapitalet får dock inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet. Om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital ska det även anges ett lägsta och högsta antal aktier.
  • Information om aktiebolag styrelse (bla. antal medlemmar), revisorer och bolagstämma.
  • Något om hembudsklausul. Den som vill använda olika aktieslag eller samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll (se hembudsklausul) måste skriva det redan i bolagsordningen. I så fall måste det även framgå av bolagsordningen hur de olika aktieslagen ska förhålla sig till varandra eller hur det aktuella förbehållet ska fungera.

Länk till Bolagsordning (word-dokument - högerklicka och spara)
StartaEgetInfo.se tillhandahåller information och mallar som behövs när man driver eller ska starta företag. Allt på StartaEgetInfo.se är kostnadsfritt och vi kan inte garantera korrektheten i informationen. Behövs säkerställt korrekt information så rekommenderas anlitande av exempelvis revisor eller jurist.