Mall för bolagsordning

Bolagsordningen är ett dokument med samlad information om vad det egna aktiebolaget ska göra och hur det ska styras. Man kan säga att bolagsordningen utgör den yttre ramen för det egna företaget. Bolagsordningen ska innehålla ett stort antal uppgifter om företaget. Att bolagets firma, det vill säga namn, ska vara med kan tyckas självklart. Också den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte ska vara med.

Bolagsordningen måste också innehålla en beskrivning av vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva och uppgift om hur stort aktiekapitalet i bolaget ska vara. Den som vill kan istället bestämma ett minimikapital och ett maximikapital. Minimikapitalet får dock inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet. Dessutom måste det finnas uppgift om antalet aktier. Om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital ska det även anges ett lägsta och högsta antal aktier. Slutligen måste det finnas med en del övrig information om styrelse, revisorer och bolagsstämma.

Det kan vara värt att påpeka att den som vill använda olika aktieslag eller samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll (se hembudsklausul) måste skriva det redan i bolagsordningen. I så fall måste det även framgå av bolagsordningen hur de olika aktieslagen ska förhålla sig till varandra eller hur det aktuella förbehållet ska fungera.

Läs även om stiftelseurkund och bankintyg, vilka båda behövs när man startar aktiebolag. Länk till Bolagsordning (word-dokument - högerklicka och spara)

StartaEgetInfo.se tillhandahåller information och mallar som behövs när man driver eller ska starta företag. Allt på StartaEgetInfo.se är kostnadsfritt och vi kan inte garantera korrektheten i informationen. Behövs säkerställt korrekt information så rekommenderas anlitande av exempelvis revisor eller jurist.