Hembudsförbehåll och Hembudsklausul

Hembudsförbehåll och Hembudsklausul är en typ av förbehåll som kan skrivas in i bolagsordningen. Just dessa förbehåll betyder en inskränkning mot att en aktieägare kan välja till vem en aktie kan överlåtas. Oftast innebär detta att nuvarande aktieägare eller någon annan ges rätt att återköpa en aktie som någon annan förvärvat.

I förbehållet kan skrivas in att det ska gälla för samtliga typer av övergångar, t.ex. köp, byte, arv, testamente och bodelning. Om man driver aktiebolag är det viktigt att tänka på att ett hembudsförbehåll bara är giltigt om det finns angivet i bolagsordningen. Beträffande handelsbolag är det i bolagsavtalet som det ska anges för att den ska gälla. Eftersom klausulen begränsar möjligheten att överlåta aktier bör man som företagare noggrant tänka igenom om det är nödvändigt att skriva in denna klausul i bolagsordningen eller i ett bolagsavtal.