Kvotvärde aktier/Nominellt belopp

En akties kvotvärde, förr även kallat en akties nominella belopp är helt enkelt aktiebolagets aktiekapital delat med antalet aktier.

Om ett bolag inte ändrat det initial aktiekapitalet (detta kan göras exempelvis genom fondemission eller minskning av aktiekapital) så motsvarar en akties kvotvärde det belopp som de ursprungliga aktiebolagsstiftarna investerade per aktie.

Exempel: om ett aktiebolag har ett aktiekapital om 50 000 kronor och det består av totalt 500 aktier så är varje akties kvotvärde 50 000 kronor/500 = 100 kronor.