⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Kvotvärde och nominellt belopp

Starta Eget Info Logotyp-bild

Definition: En akties kvotvärde är lika med aktiebolagets aktiekapital delat med totalt antal aktier i bolaget.

Tidigare kallades en akties kvotvärde för nominellt belopp.

Artikelns innehåll

  • Mer om kvotvärde
  • Exempel
  • Så hittar du informationen som behövs för att beräkna ditt bolags kvotvärde
  • Nyemission, avrundning och ytterligare regler

Mer om kvotvärde

Samtliga aktier i ett aktiebolag har lika stort kvotvärde.

Om ett bolag inte ändrar det initiala aktiekapitalet eller det initiala antalet aktier så motsvarar en akties kvotvärde det belopp som de ursprungliga aktiebolagsstiftarna investerade per aktie. Ändring av aktiekapital kan göras exempelvis genom en nyemission eller en fondemission.

Exempel

Om ett aktiebolag har ett aktiekapital om 50 000 kronor och det består av totalt 500 aktier så är varje akties kvotvärde 50 000 kronor/500 = 100 kronor.

Så hittar du informationen som behövs för att beräkna ditt bolags kvotvärde

För att kunna beräkna kvotvärdet för aktierna i ett aktiebolag behövs dels antalet aktier i bolaget, och dels värdet på aktiekapitalet. Dessa uppgifter framgår i aktiebolagets registreringsbevis. Aktiekapitalet framgår även i aktiebolagets årsredovisning. Ett registreringsbevis kan enkelt beställas via Bolagsverket.se (e-tjänster).

Nyemission, avrundning och ytterligare regler

Ytterligare regler gällande bland annat hur kvotvärdet ska avrundas och vad som gäller vid nyemission beskrivs hos: Bolagsverket.se (Om kvotvärde).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).