Obestånd

Med obestånd menas att ett företag har bestående problem med att betala sina skulder till företagets fordringsägare. För att det ska vara fråga om obestånd är ordet bestående relevant, dvs. svårigheterna att betala skulderna får inte endast vara tillfälliga.

Om företaget exempelvis har bilar, inventarier mm. är inte bolaget på obestånd då dessa snabbt kan omvandlas till pengar. Det svåra är att avgöra vad som är en tillfällig period av betalningssvårighet. Ibland kan t.ex. skulderna överstiga tillgångarna, men detta behöver inte vara någon fara om skulderna är långsiktiga (läs dock om kontrollbalansräkning). Skulle det dock vara så att Kronofogden kommer och mäter ut tillgångar är bolaget per automatik på obestånd. Om man som egenföretagare är på obestånd gäller det att så snabbt som möjligt meddela sina fordringsägare att man ställer in sina betalningar. Annars är risken stor att situationen blir ännu värre med konsekvensen att skulderna bara blir fler.