Inbetalning & utbetalning

Läs om vad som räknas som inbetalning gentemot utbetalning i redovisningssammanhang. I artikeln ges exempel för tydlighetens. Inbetalningar kan beskrivas som det inflöde av pengar som uppstår till följd av att exempelvis varor och tjänster har sålts, banklån har getts, aktieägare kanske har tillskjutit pengar i företaget etc. Läs även om följande relaterade begrepp: Intäkter & kostnader, och inkomster & utgifter. Se även periodiseringar.

Inbetalningar är kopplade till betalningstidpunkten. Observera här att betalningstidpunkten inte behöver vara samma tidpunkt som försäljningstidpunkten. Det kan ju vara så att företaget har sålt varor/tjänster på kredit. Utbetalningar är det utflöde av pengar som uppstår till följd av att företaget kanske har banklån som ska betalas med ränta och amortering, företaget kanske ska betala leverantörer för köpta resurser, de anställda vill ha löner etc. Utbetalningar är precis som inbetalningarna kopplade till betalningstidpunkten. Likaså som när det gäller inbetalningar behöver betalningstidpunkten inte vara samma sak som inköpstidpunkten, det aktuella företaget kan ju ha köpt sina varor på kredit.