Direkta kostnader och indirekta kostnader

Direkta kostnader är de kostnader som fungerar som en kostnadsbärare, dvs. de är en direkt förutsättning för att exempelvis kunna tillverka en viss produkt. För att företag ska kunna tillverka t.ex. kläder behöver de kanske köpa in bomull vilket då kan hänföras till just kläderna som är den produkt som företag avser att erbjuda kunderna. Kostnaderna för bomull i detta fall är ett led i att kunna upprätta just denna produkt, varför de alltså benämns som direkta kostnader.

Det finns även indirekta kostnader, dessa kostnader går inte att hänföra direkt till den produkt som företaget säljer, de är istället exempelvis hyror för lokaler mm. Som alltid när det gäller kostnader, oavsett dess ursprung, är det givetvis viktigt att försöka minimera så många kostnader som möjligt eftersom det primära målet är att göra vinst. För den som driver ett mindre företag kan det ibland vara svårare att förhandla fram bra priser för olika varor då förhandlingsstyrkan i regel är begränsad, men det behöver nödvändigtvis inte vara så heller. Givet ett intresse för direkta kostnader och indirekta kostnader så är det tänkbart att även följande ämnen kan vara intressanta: Inkomster och utgifter, Intäkter och kostnader och bokföringsprogram.

Vi hoppas att du har nytta av den här hemsidan, vilken passar alla som vil driva och driver eget företag. Hemsidan är kostnadsfri och vi rekommenderar att information som är av central betydelse stäms av med erkänd fackman eller konsult. Det kan ofta faktiskt också vara en ekonomiskt bra idé, då en sådan ofta kan göra saker (exempelvis bokföring) betydligt snabbare än vad man själv kan göra, vilket innebär att den enskilda företagaren kan fokusera på den egna affärsidéen/rörelsen.