Resultatdisposition

Med resultatdisposition menas vad bolaget ska göra med det resultat som fastställts för året (årets resultat) i resultaträkningen , det viss säga om delar eller hela resultatet ska delas ut till aktieägarna. Resultatdispositionen är en del av årsredovisningen, se vår mall för årsredovisning för hur det ska se ut.

I ett aktiebolag lägger styrelsen fram ett förslag till resultatdisposition som det sedermera ska röstas om på bolagsstämman.