⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Upplupna löner och semesterlöner

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln beskriver begreppen upplupen lön och semesterlön ifrån ett redovisningstekniskt perspektiv.

Upplupna löner

Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period.

Exempel: om en anställd jobbar i december månad år 2024 men inte får ut lönen förrän under januari 2025 säger man att lönen (vid den 31 december 2024) är en upplupen lön; vilken då ska tas i upp balansräkningen (se Mall Balansräkning och Mall Årsredovisning).

Semesterlön

Semesterlön är den lön som den anställde har rätt till under semestern vilket framgår i semesterlagen. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut semesterlön.

Den kan beräknas genom sammalöneregeln eller procentregeln. Sammalöneregeln används då den anställde har en fast lön medan den sistnämnda metoden används vid skiftande lön, t.ex. timlön. När en person slutar sin anställning har han/hon rätt till semesterersättning vilket läggs på slutlönen.

Se även vår mall för lönespecifikation.