Fordringsägare

Fordringsägare är ett annat ord för borgenär. En fordringsägare har en fordran (en skuld att kräva) på någon som fått en kredit. Den som fått krediten kallas i sin tur för gäldenär.

Om vi antar att Anna lånar ut 100 000 kr till Kalle som ska köpa en bil uppstår en skuld för Kalle. I det här fallet är Anna borgenär och Kalle gäldenär. Det kan även finnas en borgensman som i Kalles räkning träder in och kan bli skyldig att betala om Kalle inte kan eller vill betala tillbaka skulden till borgenären som i det här fallet är Anna.