⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Reskontra

Starta Eget Info Logotyp-bild
Reskontra innebär att ett bokföringskonto ytterligare specificeras.

Artikeln nedan handlar om reskontra och tar några minuter att läsa.

Artikeln behandlar dels reskontra ifrån ett allmänt perspektiv, och dels kundreskontra, leverantörsreskontra, lönereskontra, och resereskontra.

Innehåll:

Vad är reskontra?

Reskontra är en sidoordnad bokföring

Eftersom redovisningen syftar till att information ska lämnas på ett tydligt sätt kan mer detaljerad information behövas utöver det som sker i den ordinarie bokföring, t.ex. kan information om kunderna behövas för att lättare driva in kundfordringar etc. Det är alltså i en reskontra denna typ av specifikation sker.

Man brukar tala om att det behövs en form av sidoordnad bokföring, det är det som reskontra är.

Det är framförallt i balansräkningen som detta sker och då främst genom de två reskontrorna leverantörsreskontra och kundreskontra, men även lönereskontra och resereskontra är vanligt förekommande.

Reskontra är inget lagkrav

Observera att det är inget lagkrav på att ha reskontra i redovisningen, utan det är fritt fram för företagen att göra som de vill.

Reskontra i bokföringsprogram

Som hjälp finns det ofta många bra bokföringsprogram (guide för att välja) där det går enkelt att koppla den ordinarie bokföringen till en reskontra. Det kan ske genom ett kundnummer, ett anställningsnummer etc.

Behövs ofta inte för mindre företag

För den som driver ett mindre företag med få antal affärshändelser är det ofta inte nödvändigt att använda sig av reskontra. Ofta har ju personen/personerna i företaget ju i detta fall bra koll på exempelvis kunder och leverantörer ändå.

Kundreskontra

Kundreskontra är en specifikation med mer detaljerad information om vilka kunder ett företag har gjort affärer med.

Då det i den ordinarie bokföringen inte står detaljerad information om kunderna kan en sidoordnad bokföring behövas, t.ex. om vilka kundfordringar ett företag har utestående. Detta görs då genom det som kallas för kundreskontra.

Exempel: I den ordinarie redovisningen anges exempelvis att kundfordringarna uppgår till 10 000 kr vilket då står under kontot kundfordringar. På kundreskontran specificeras informationen mer konkret där det då går att utläsa mer exakt om varje kund. Summan ska vara lika stor på båda kontona eftersom kundreskontra är en specifikation.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en specifikation av leverantörsskulderna i redovisningen och är således en form av sidoordnad redovisning för dessa.

Syftet är att mer detaljerad information ska ges om exempelvis bokföringskontona för olika leverantörer som företaget har gjort affärer med. Det kan för vissa företag vara centralt att exakt veta hur mycket som köpts, priset varor etc.

Den ordinarie redovisningen inte nödvändigtvis innehåller tillräckligt med information om detta kan en specificering behövas. Detta uppnås genom leverantörsreskontra.

Lönereskontra

Lönereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis:

  • utbetalda löner
  • anställda
  • semester och andra ledigheter mm.

Resereskontra

Resereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis reseräkningar, traktamenten mm.

Detta utgör då en möjlighet att mer samla detaljerad information som rör dessa saker för att på så vis lättare hålla god ordning i redovisningen. Resereskontran är således även det en sidoordnad redovisning, precis som de andra reskontrorna.

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida och inget ansvar gällande korrekthet i information tas.