Reskontra

Reskontra innebär att ett bokföringskonto ytterligare specificeras. Det är framförallt i balansräkningen som detta sker och då främst genom de två reskontrorna leverantörsreskontra och kundreskontra, men även lönereskontra och resereskontra är vanligt förekommande. Eftersom redovisningen syftar till att information ska lämnas på ett tydligt sätt kan mer detaljerad information behövas utöver det som sker i den ordinarie bokföringen, t.ex. kan information om kunderna behövas för att lättare driva in kundfordringar etc. Det är alltså i en reskontra denna typ av specifikation sker.

Man brukar tala om att det behövs en form av sidoordnad bokföring, det är det som reskontra är. Observera att det är inget krav på att ha reskontra i redovisningen, det finns alltså ingen lag om det, utan det är fritt fram för företagen att göra som de vill. Som hjälp finns det ofta många bra bokföringsprogram där det går enkelt att koppla den ordinarie bokföringen till en reskontra. Det kan ske genom ett kundnummer, ett anställningsnummer etc. För den som driver ett mindre företag är det inte nödvändigt att använda sig av reskontra. Ofta har ju personen/personerna i företaget bra koll på exempelvis kunder och leverantörer.