Avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader

Med avdragsgilla kostnader menas kostnader som vid företagets inkomstdeklaration får dras av och således får redovisas så att de sänker det skattemässiga resultatet. Ej avdragsgilla kostnader är det motsatta, att det vill säga kostnader som inte får dras av och därmed inte sänka det skattemässiga resultatet.

Exempel på en avdragsgill kostnad kan vara lönekostnader eller utrustning. Ej avdragsgilla kostnader kan t.ex. vara böter och viten. Att ha koll på vilka kostnader som får dras av och inte underlättar arbetet med att upprätta en deklaration och leder till tidsbesparing vilket är särskilt viktigt för en egenföretagare som på så vis kan lägga mer fokus på de centrala frågorna i företagets verksamhet.