Periodiseringar

Periodisering innebär att en periods resultat ska visa upp de intäkter och kostnader som är hänförliga till den aktuella perioden. Därmed ges en bild som är mer uppriktig för den period som redovisningen avser. Läs även skillnaderna mellan: Intäkter & Kostnader, Utgifter & Inkomster och Inbetalning & Utbetalning. Se även periodiseringsfond.

Detta får till följd att de inkomster och utgifter som uppkommer för stunden men som hör till en period längre fram periodiseras, dvs. tas upp i den period/det år som de faktiskt hör till. För att exemplifiera detta kan vi ta exemplet att ett företag betalar hyra för lokaler för flera månader framåt. Det skulle ge en orättvis bild om hela hyran bokfördes på en period utan den delas lämpligen upp med en månad åt gången vilket då blir mer korrekt. Ett annat exempel kan vara att ett företag handlar en maskin på kredit och får fakturan för detta år men betalar först året efter, därmed redovisas kostnaden för detta år, även om betalningen sker i efterskott. Som egenföretagare så underlättar det om man redan från början vänjer sig vid att inkomster och utgifter hänförs till rätt period då det kan vara lätt att man slarvar med detta och instället automatiskt hänför dem till den period då uppkommer. Att upprätthålla god ordning och visa en rättvisande bild är A och O i redovisning.