Inkomster & utgifter

Artikeln beskriver begreppen inkomster och utgifter. Exempel ges för tydlighetens skull. Med inkomster menas det som uppstår vid försäljningstillfället vilket är vad företaget får för de varor och tjänster som säljs. De registreras i regel med hjälp av en faktura (se StartaEgetInfo.ses fakturamall) eller kvitto som bevisar försäljningens uppkomst. Se även de relaterade begreppen Intäkter & kostnader, samt Inbetalning & utbetalning, och Periodiseringar.

Utgifter är på samma vis det som uppstår vid anskaffningstillfället, alltså vad företaget ger för de resurser som anskaffas. En utgift registreras också med hjälp av en faktura eller kvitto som styrker att anskaffningen har skett. Exempelvis kanske ett företag säljer en bil, därmed uppstår en inkomst vid försäljningstillfället. En utgift för företaget uppstår när de köper in en apparat vid ett tillfälle med vilken det går att tvätta de bilar som står i garaget.