Patent

Patent innebär en rättighet för patentinnehavaren att ensamt nyttja det som patenterats. Om en individ kommer på en affärsidé /uppfinning som är unik kan denne ansöka om patent. Därmed får ingen annan än patenthavaren tillverka, sälja, hyra ut eller använda det som patenthavaren har kommit på i yrkesmässig mening. Patent är en typ av immaterialrätt. Dock kan samtycke ges av patenthavaren till andra att använda uppfinningen vilket i dessa fall görs genom licensavtal.

Du hittar mer information om övriga immaterialrätter i StartaEgetInfo.ses artiklar om Upphovsrätt, Varumärke, och Varumärkesregistrering/Varumärkesskydd.

Att söka patent - patentombud

Ansökan om patent görs till Patent- och registreringsverket (PRV). För att kunna få patent så måste uppfinningen väsentligen skilja sig från det som tidigare finns. Således godtas inte enbart en marginell förbättring av exempelvis en produkt som patent. Om man som företagare kommer på en idé som på något sätt är unikt som det finns risk för att någon annan kan komma på bör definitivt möjligheten att ansöka om patent övervägas. För ett nystartat företag (speciellt) kan det dock bli ett kostsamt scenario. Antalet ansökningar om patent till PRV uppgår till tusentals per år. Ungefär 40 % av dessa beviljas patent. De allra flesta som söker om patent använder sig av ett patentombud (en slags konsult som hjälper dig i ansökningsprocessen). Auktoriserat patentombud är under tillsyn av Patentombudsnämnden. Det kan alltså vara en god idé att ta hjälp av ett patentombud om du funderar på att söka patent.