Patent

Patent innebär en rättighet för patentinnehavaren att ensamt nyttja det som patenterats. Om en individ kommer på en affärsidé /uppfinning som är unik kan denne ansöka om patent. Därmed får ingen annan än patenthavaren tillverka, sälja, hyra ut eller använda det som patenthavaren har kommit på i yrkesmässig mening.

Dock kan samtycke ges av patenthavaren till andra att använda uppfinningen vilket i dessa fall görs genom licensavtal. Ansökan om patent görs till Patent- och registreringsverket (PRV). För att kunna få patent så måste uppfinningen väsentligen skilja sig från det som tidigare finns. Således godtas inte enbart en marginell förbättring av exempelvis en produkt som patent. Om man som företagare kommer på en idé som på något sätt är unikt som det finns risk för att någon annan kan komma på bör definitivt möjligheten att ansöka om patent övervägas. För ett nystartat företag (speciellt) kan det dock bli ett kostsamt scenario.