Upphovsrätt

Artikeln beskriver upphovsrätt kortfattat. Läsningen tar ungefär tre minuter. Läs också våra artiklar om varumärkesskydd och varumärkesregistrering och Patent.

Vad är upphovsrätt? Hur får man upphovsrätt?

Med upphovsrätt avses att en skapare av ett verk, exempelvis antingen ett konstnärligt, fotografiskt eller litterärt verk, har ensamrätt till att bestämma över hur det får användas. Upphovsrätten ligger inom immaterialrätten, men det är ingenting man ansöker om utan skyddet blir ett faktum när verket skapats. Det finns heller inte registrerat i ett myndighetsregister vilka verk som är skyddade av upphovsrätten. Exempel på olika saker som faller inom upphovsrätten är bildkonstverk, brukskonst, fotografier, musikaliska verk mm. För att ett skydd ska uppkomma gäller kravet på verkshöjd, alltså att verket präglas av originalitet och särprägel samtidigt som verket är personligt och skapande. Upphovsrätten framgår i upphovsrättslagen. Om man driver eget företag inom just området att skapa ett verk kan det vara svårt att få upphovsrätt innan man hunnit skapa sig ett namn.