Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken för en vara eller tjänst vars mening är att identifiera och utskilja varan eller tjänsten från andra varor eller tjänster på marknaden. I ett varumärke kan ord, ljud, siffror eller figurer användas.

Man säger ofta att företaget har en logotyp. Det är möjligt att ansöka om varumärkesskydd (se Varumärkesregistrering) vilket görs hos Patent- och registreringsverket (PRV) för att ingen annan ska ta det i besittning. Ett varumärke säger vanligen något om företaget som allmänheten ofta lätt uppmärksammar. Därmed är det oerhört viktigt att ett företag noggrant tänker igenom vilka signaler som ska sändas ut till allmänheten i form av varumärket så att människor får ett positivt intryck av det aktuella företaget. Företag med starka kända varumärken har av den anledningen i regel lätt att tjäna pengar då många köper företagets produkter eller tjänster just för att de vet vad de får och är väl bekanta med dem. Det är viktigt att skilja på varumärke och bolagsnamn (firma). Ett varumärke registreras hos PRV och är som sagt det som kännetecknar produkterna eller tjänsterna. Ett bolagsnamn (firma) däremot, registreras hos Bolagsverket och är själva namnet på bolaget, exempelvis ”Fastigets exempel AB”.