Varumärkeslagen > uppdateras och moderniseras

Delvis som ett nödvändigt steg i riktningen mot att gå med i Singaporekonventionen (Singapore Treaty on The Law of Trademarks) har Sveriges Riksdag ändrat och moderniserat varumärkeslagen. I halvårsskiftet 2011, tillsammans med en mängd andra lagar och förordningar, trädde den nya lagen i kraft.
 

En varumärkesregistrering är något du ansöker om hos Patent- och registreringsverket (PRV) då du i ditt företag har en idé du vill skydda. Du får då får då inte bara ensamrätt till din idé, utan höjer även värdet i själva företaget. Till skillnad från att ta patent, vilket handlar om ensamrätten till en uppfinning och är lätt att förväxla med en varumärkesregistrering, handlar idéerna som registreras hos PRV om ensamrätten till en logga, ett märke eller en slogan.
  Redan i slutet av 90-talet tillsattes utredningen gällande den varumärkeslag, som sedan den 1 juli år 2011 är gällande. Nästan tio år har det tagit sedan utredningen påbörjades innan förändring kommit till skott, och de två lagarna som förändrats, varumärkeslagen och dåvarande kollektivmärkeslagen, har sitt ursprung så långt tillbaka som år 1960.
  Under de dryga femtio år som förändringarna/utbytet inte gjorts har än dock uppdateringar gjorts rätt så frekvent, vilket har lett till en del oreda i lagstiftningen som varit. Detta ska nyheterna som den nya varumärkeslagen innebär råda bot på. Bland annat inbegriper förändringarna en helt ny struktur och ett nytt organiserat upplägg baserat på en kapitelindelning. Med andra ord blir lagen avsevärt mycket lättare att sätta sig in för utomstående.
  Andra nyheter i lagen är; möjligheten att häva en registrering hos PRV, möjligheten att avskriva ansökning om registrering likväl som att återuppta avskrivna ansökningar, samt nya regler gällande efternamn, allmänt kända konstnärsnamn och titlar. Generellt uttrycks det helt enkelt att lagen moderniserats och anpassats efter EU och internationella förhållanden.
  Men i huvudsak, eller i alla fall vad som till största del kommer att spela roll för gemene man, är faktum att reglerna i allmänhet förenklats. Detta inte bara genom struktureringen i upplägget, utan även till stor del genom att den som vill hädanefter kan

vända sig direkt till Patent- och registreringsverket i stället för till domstol för att få en registrering hävd.
  Redan existerande registreringar kommer inte att påverkas av den nya lagen, men märk väl att detta inte gäller om registreringsansökan skickats innan den nya lagen trätt i kraft, men inte hunnit genomgå en slutgiltig prövning. Dock kommer både registreringar gjorda innan och efter laginträdet att omfattas av reglerna kring administrativ hävning.

/Jaana Alakoski  

Jaana Alakoski, skribent på StartaEgetInfo.se och även musiker. Intresserad av samhällsfrågor och driven av kreativitet.

Skribent
Jaana Alakoski
StartaEgetInfo.se
Hemsida: https://www.startaegetinfo.se