Anställningsavtal

När man startar eget företag med anställda måste man ofta tidigt utforma anställningsavtal.

Anställningsavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och reglerar respektive parts skyldigheter och rättigheter. Bakom anställningsavtalet ligger ett stort antal lagar om avtalet och dess innehåll som har stor betydelse för både arbetsgivare och anställda. Arbetsgivare som bryter mot dessa lagar kan bli skyldiga att betala skadestånd till såväl arbetstagare som fackförbund. Därför bör den som ska utforma ett anställningsavtal alltid kontakta en fackman för att få ett korrekt avtal.

Senast en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen ska innehålla åtminstone uppgift om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, vilken dag anställningen började och vilken arbetsplats den avser. Den ska också innehålla en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. Det måste vidare framgå om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt de uppsägningstider som gäller. Om anställningen är tidsbegränsad ska det istället för uppsägningstid bland annat framgå vilken slutdag som gäller för anställningen eller vilka andra förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Vid provanställning måste prövotidens längd anges.

Dessutom ska informationen innehålla uppgift om vilken lön som ska gälla, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut. Det måste också framgå hur lång betald semester arbetstagaren ska ha och hur lång den normala arbetsdagen eller arbetsveckan ska vara. Om det finns ett tillämpligt kollektivavtal ska det också anges. 

Se även: Arbetsbeskrivning, Körjournal och Reseräkning.

Andra relevanta avtal:
Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal
Sekretessavtal

Köpeavtal

Det är ofta mycket viktigt att avtal av den här typen (och avtal generellt) blir korrekta. Således rekommenderas att en jurist konsulteras när avtal ska skrivas.