Anställningsavtal

Alla företag med anställda bör ha anställningsavtal. Den här artikeln handlar anställningsavtal och tar några minuter att läsa.

Anställningsavtalet gäller arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter

Anställningsavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och reglerar respektive parts skyldigheter och rättigheter. Bakom anställningsavtalet ligger ett stort antal lagar om avtalet och dess innehåll som har stor betydelse för både arbetsgivare och anställda. Arbetsgivare som bryter mot dessa lagar kan bli skyldiga att betala skadestånd till såväl arbetstagare som fackförbund.

Anställningsavtalets innehåll

Anställningsavtalet ska innehålla åtminstone uppgift om:

  1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.
  2. Vilken dag anställningen börjar och vilken arbetsplats den avser.
  3. Specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  4. Huruvida anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt de uppsägningstider som gäller.
  5. Om anställningen är tidsbegränsad ska det istället för uppsägningstid bland annat framgå vilken slutdag som gäller för anställningen eller vilka andra förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.
  6. Vid provanställning måste prövotidens längd anges.
  7. Vilken lön som ska gälla, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
  8. Hur lång betald semester arbetstagaren ska ha och hur lång den normala arbetsdagen eller arbetsveckan ska vara.
  9. Om det finns ett tillämpligt kollektivavtal ska det också anges.

Det är ofta mycket viktigt att avtal av den här typen (och avtal generellt) blir korrekta. Således rekommenderas att en jurist konsulteras när avtal ska skrivas.

Skriftlig information till arbetstagaren

Senast en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Andra relevanta avtal:
Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal
Sekretessavtal

Köpeavtal


Se även: Arbetsbeskrivning, Körjournal och Reseräkning.