⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall anställningsbevis

Starta Eget Info Logotyp-bild

Ett anställningsbevis behövs i de flesta fall när du anställer någon. Den här artikeln beskriver kortfattat vad ett anställningsbevis är, vad det ska innehålla och relaterade regler.

Nedan laddar du även ned vår mall för anställningsbevis i Word eller PDF, helt gratis och utan krav på registrering.

Anställningsbevis - vad är det och vad är dess syfte?

När en arbetstagare börjar sitt arbete så är arbetsgivaren lagligen tvungen att kortfattat ge information om anställningens viktigaste villkor. Detta görs i anställningsbeviset.

Anställningsbeviset är ett bevis på att anställningen börjar. Anställningsbeviset förtydligar vad arbetsgivaren och den anställde kommit överens om. Ett anställningsbevis gör det även enklare för anställda att hävda sin rätt gentemot arbetsgivaren, exempelvis genom att höra av sig till facket.

När ska anställningsbevis skrivas?

Senast en månad efter att en anställning börjat ska arbetstagaren få sitt anställningsbevis.

Då behövs inte anställningsbevis

Ett anställningsbevis behövs inte i det fall anställningen är kortare än tre veckor.

Relation till anställningsavtal

Anställningsavtal ska också finnas även om dessa inte måste vara skriftliga. Ofta är dock anställningsavtal mycket mer omfattande än anställningsbevis; läs mer i vår artikel om anställningsavtal.

Ett anställningsavtal kan fungera även som anställningsbevis i det fall det är skriftlig och innehåller den information som ett anställningsbevis ska göra.

Digitalt anställningsbevis?

Anställningsbevis kan ges antingen i utskrivet format eller digitalt.

Anställningsbevisets innehåll (så fylls mallen i)

I mallen för anställningsbevis fyller man i:

 • Uppgifter om arbetstagare: namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Uppgifter om arbetsgivaren/arbetsplatsen: Företagsnamn (eller mer allmänt organisationens namn), organisationsnummer, adress, kontaktperson, telefonnummer.
 • Anställningsform: tillsvidareanställning, visstidsanställning, vikariat, eller provanställning, samt startdatum och eventuell period.
 • Heltid eller deltid (i det senare fallet bör det specificeras vad deltid avser).
 • Branschvana (för den anställde) i antal år och månader.
 • Lön vid anställningstillfället, samt om den gäller per månad/vecka/timme.
 • Övriga villkor för anställningen: här bör det fyllas i
  • Hur mycket arbetstagaren ska arbeta.
  • Om särskilda bestämmelser gällande övertid, resor i arbetet, ersättning för utlägg osv. finns.
  • Information om uppsägningstider, löneförmåner, och semesterersättning.
 • Uppgifter om huruvida kollektivavtal finns eller ej.
 • Anställningsbevis ska skrivas under av både arbetsgivaren och arbetstagaren (att få bekräftat vad man kommit överens om är ofta viktigt för att eventuella missförstånd gällande anställningen inte ska uppkomma.).

Här finns mallen

Mallarna är enkla att använda och laddas via länkarna nedan. Notera dock att juridiken kring anställningar är omfattande och beror mycket på de specifika omständigheterna. Vi rekommenderar därför att om man känner sig osäker så ska fackman anlitas för att säkerställa att alla avtal inkluderandes anställningsavtal blir korrekta i de specifika fall som gäller i de enskilda företagen/anställningarna.

Anställningsbevismall

Mall Anställningsbevis (Word)

Mall Anställningsbevis (PDF)

Letar du efter en mall för anställningsbevis i egenskap av arbetstagare som behöver detta när du skriver en arbetsansökan? I detta fall behöver du såklart även skriva ett CV.

Vi rekommenderar då ett besök på www.cv-mallar.net, vilket är en kostnadsfri hemsida med allt som behövs för att skapa ett perfekt CV. Där finns bland annat ett stort antal mycket bra CV-mallar, information och tips gällande arbetsintervjun, och allt annat som behövs för att öka chansen att landa drömjobbet.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).