Arbetsgivarintyg mall

Behöver du att arbetsgivarintyg? Det skapar du enkelt med hjälp av vår arbetsgivarintygsmall som finns tillgänglig i Word och PDF.

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyget är ett av de många dokument som företagare mycket sannolikt kommer att behöva upprätta. De uppgifter som ska finnas i arbetsgivarintyget är främst:

 • Den lön som utbetalats
 • Vilken typ av anställning det är fråga om.
 • Vilka tidsperioder som gäller och hur mycket personen arbetat.

Arbetsgivaren är skyldig att skriva arbetsgivarintyg

Om en anställd/tidigare anställd begär ett arbetsgivarintyg är arbetsgivaren alltid skyldig att lämna detta.

Uppgifterna måste alltid redovisa minst 12 månaders arbete om anställningen pågått så länge.

Olika företag kan ha önskemål och behov av olika typer av arbetsgivarintyg och det är enkelt att anpassa mallen så att den funkar för de olika behov som finns.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).

Ska du skriva många arbetsgivarintyg så kan det vara värt att använda den digitala tjänsten Arbetsgivarintyg.nu; vilket är en tjänst ifrån Sveriges A-kassor. Notera också att StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida och att helt säkerställd korrekthet inte kan garanteras.

Så fyller du i mallen

I mallen anges främst:

 • vilket företag som är arbetsgivaren
 • uppgifter gällande den anställde
 • anställningsperiod
 • omfattning
 • eventuell tjänstledighet
 • anställningsform
 • arbetstid
 • anledning till varför anställningen upphört.

Här laddas mallen för arbetsgivarintyg ned i Word och PDF

Arbetsgivarintyg mall

Mall arbetsgivarintyg i Word

Mall arbetsgivarintyg i PDF

Se även: