Befattningsbeskrivning

En befattningsbeskrivning är både till innehåll och till funktion mycket lik en arbetsbeskrivning. Den ska innehålla information om en anställning, och kan hjälpa både den som är på jakt efter en person att anställa och den som söker anställning.Här hittar du StartaEgetInfo.ses mall för befattningsbeskrivning.

Skillnaden mellan en befattningsbeskrivning och en arbetsbeskrivning är att befattningsbeskrivningen ska vara en aning mer ingående i informationen den ger. Man skulle kunna se det, en aning förenklat, som att en befattningsbeskrivning passar bäst då anställning ska ske, medan en arbetsbeskrivning görs inför ett sökande efter någon att anställa.

Förutom ovan nämnda funktioner ska befattningsbeskrivning även gå att referera till och söka information i ifall att en tvist eller konflikt skulle uppstå gällande vad som avtalats. Därför är det viktigt att det som står i en befattningsbeskrivning är mycket tydligt och konkret, allt för att undvika missförstånd. Därför är det även viktigt för den som skriver en befattningsbeskrivning att ställa sig frågor om vad som är viktigt i själva jobbet, vad som önskas av den som eftersökes och vad som är nödvändig kompetens hos personen.

Se även Anställningsavtal.