Sekretessavtal


Ett sekretessavtal är ett avtal där den som skriver under förbinder sig att inte avslöja information om det som avtalet avser. Som regel innehåller sekretessavtalet även någon form av sanktion som innebär att den som bryter mot det är skyldig att betala motparten en viss summa pengar. Sekretessavtal är kanske mer kända under sin engelska beteckning Non Disclosure Agreement. Sekretessavtal tillhör inte den vanligaste typen av avtal och blir sannolikt inte aktuellt för de flesta som startar eget företag.

Sekretessavtal förekommer bland annat i samband med produktutveckling. Det kan till exempel bli aktuellt då ett företag ger ett annat företag i uppdrag att testa deras uppfinning. Sekretessavtal kan även rikta sig mot anställda som arbetar med någon form av produktutveckling.

Som regel är det inte helt enkelt att få motparten att skriva på ett sekretessavtal. Den som till exempel söker riskkapital kan inte vänta sig att riskkapitalbolag ska skriva under ett avtal där det förbinder sig att inte själv använda sig av ens företagsidé.

Sekretessavtal kan beröra en del andra rättsområden som till exempel det konkurrensrättsliga. För att ha avsedd effekt är det även viktigt att de utformas på helt rätt sätt. Den som behöver ett sekretessavtal bör därför alltid vända sig till en fackman.

Se även:
Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal
Anställningsavtal
Köpeavtal