Mall konsultavtal

Ett konsultavtal upprättas mellan två näringsidkare vid köp av konsulttjänster. I mallen för konsultavtal skriver man i vem som är uppdragstagare och vem som är uppdragsgivare, samt deras kontaktuppgifter och liknande. Man ger även en beskrivning av själva konsultuppdraget, och även om hur länge det ska vara. Även ersättning och övrig information fyller man i. Avtalet är sedan tänkt att skrivas på av både uppdragstagare och uppdragsgivare.

Mallen för konsultavtal som du kan ladda ner nedan är standardmässig och innehåller de centrala delarna i ett konsultavtal.
Länk till konsultavtalmall (word-dokument - högerklicka och spara)

Korrekt utformande av ett konsultavtal kan bero på de specifika omständigheterna. Exakt hur ett konsultavtal bör se ut i varje given situation måste alltså anpassas för den givna situationen. För att uppnå säkerställd korrekthet bör en fackman anlitas.