Mall konsultavtal

Ett konsultavtal upprättas mellan två näringsidkare vid köp av konsulttjänster. I avtalet fylls det i uppgifter om uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt vad som gäller för konsultavtalet beträffande t.ex. villkor och ersättningar mm. Avtalet skrivs under av båda parter.

Mallen för konsultavtal som du kan ladda ner nedan är standardmässig och innehåller de centrala delarna i ett konsultavtal.
Länk till konsultavtalmall (word-dokument - högerklicka och spara)

Korrekt utformande av ett konsultavtal kan bero på de specifika omständigheterna. För att uppnå säkerställd korrekthet bör en fackman anlitas.