Mall mötesprotokoll

Nedan finns en länk till StartaEgetInfo.ses mall för mötesprotokoll, den är anpassad för styrelsemöten, läs mer om mötesprotokoll här. Klicka här för mer allmän information dagordningar där även en mall för dagordning går att finna.

Mallen för mötesprotokoll innehåller 11 olika punkter som beskriver mötet i kronologisk ordning. Först öppnas mötet av styrelseordförande och sedan väljs vem som vara ska föra protokoll och vem eller vilka som ska vara justeringspersoner. Efter detta anges vilka som är närvarande vid mötet och sedan anges huruvida protokollet för det föregående mötet godkänns (vilket såklart är det vanliga). Efter detta diskuteras dels bordlagda ärenden (dvs. ärenden ifrån tidigare möten, som ännu inte avhandlats klart), och dels nya ärenden. Till sist bestäms när och var nästa möte ska hållas, och mötet avslutas. Mötesprotokollet skrivs under av mötets ordförande, dess protokollförare och justeringspersonen. Mallen kan enkelt ändras vid behov. Länk till mötesprotokollsmall (word-dokument - högerklicka och spara)