Utvärdering

Att låta anställda på ett företag utvärdera ett projekt, arbetsmiljön eller en förändring kan vara en avgörande del i ett företags utveckling. Med en utvärdering kan helhetsbilder som inte annars framgår plötsligt bli tydliga, och därmed främja rätt sorts förändringar.

Här hittar du vår mall för utvärdering.

Det finns inga föreskrifter om punkter eller frågor som måste ingå i en utvärdering. Däremot är vissa saker viktigare än andra i sammanställandet av en utvärdering.

Givet är det att frågorna bör vara relevanta i sammanhanget, att utrymme för kritik verkligen ges och att frågorna är tydligt formulerade. Men andra saker som kan vara avgörande i utvärderingens värde är att den utvärderande fått möjlighet att vara anonym, att utrymme ges för egna formuleringar eller att, även om den utvärderande förblir anonym, skilja på kön, ålder etc. Vad som bör frågas efter skiljer sig såklart från arbetsplats till arbetsplats och anpassas efter vad som utvärderas.