Mall handlingsplan

En handlingsplans syfte är att ett företag skall kunna nå olika mål, det kan vara fråga om både kortsiktiga och långsiktiga mål. Handlingsplanen styr delar av den verksamhet som företaget bedriver och är kan vara ett bra sätt att tydliggöra de mål ett företag arbeta mot. Ett mål nås lättare om man skriver ner det och tänker efter hur man ska göra och vilka resurser man ska använda sig av för att nå målen, för att efteråt utvärdera och dra lärdom av processen. Denna mall är enkelt utformad och består av 5 kolumner som kan fyllas i när behov av en handlingsplan uppstår.Länk till handlingsplan (word-dokument - högerklicka och spara)