Mall handlingsplan

En handlingsplans syfte är att ett företag ska kunna nå specificerade mål; vilket det kan vara fråga om både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Den här artikeln handlar om handlingsplanen. Du finner våra mallar längst ned i artikeln.

Varför handlingsplan?

Handlingsplanen styr delar av den verksamhet som företaget bedriver och är kan vara ett bra sätt att tydliggöra de mål ett företag arbetar mot. Ett mål nås lättare om man skriver ner det och tänker efter hur man ska göra och vilka resurser man ska använda sig av för att nå målen, för att efteråt utvärdera och dra lärdom av processen.

Handlingsplanens innehåll

Mallen är enkelt utformad och består av 5 kolumner. I mallen för handlingsplan fyller man i:

  • vilka mål handlingsplanen syftar till att ge upphov till
  • vad som ska göras för att målen ska uppnås
  • vem som är ansvarig
  • en deadline gällande handlingsplanen
  • en utvärdering av utfallet av det som gjorts
  • till sist finns möjlighet att fylla i även övriga noteringar.

Här finns mallarna

Handlingsplansmallen är skapad i Word för att enkelt kunna ändras så att den passar just er organisation.

Ladda ned:

Mall handlingsplan (Word)

Mall handlingsplan (PDF)

Se även: