⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall handlingsplan

Starta Eget Info Logotyp-bild

En handlingsplans syfte är att ett företag ska kunna nå specificerade mål; vilket kan vara fråga om både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Den här artikeln handlar om handlingsplanen. Du finner våra mallar längst ned i artikeln.

Varför handlingsplan?

Handlingsplanen styr delar av den verksamhet som företaget bedriver och är kan vara ett bra sätt att tydliggöra de mål ett företag arbetar mot. Ett mål nås lättare om man skriver ner det och tänker efter hur man ska göra och vilka resurser man ska använda sig av för att nå målen, för att efteråt utvärdera och dra lärdom av processen.

Handlingsplanens innehåll

Mallen är enkelt utformad med fokus på innehållet. I mallen för handlingsplan fyller man i:

 • vilka mål handlingsplanen syftar till att ge upphov till
 • vilka resurser som behövs
 • en tidsplan
 • vad som konkret ska göras för att målen ska uppnås
 • vem som är ansvarig
 • en deadline gällande handlingsplanen
 • en utvärdering av utfallet av det som gjorts
 • till sist finns möjlighet att fylla i även övriga noteringar.

Instruktion för att skriva handlingsplanen i mallen

I punkterna nedan finns instruktioner och tips på hur de olika delarna av handlingsplanen skrivs.

 • Målsättning. Ange en konkret och realistisk målsättning i handlingsplanen. Målsättning bör även vara sådan att det i efterhand (men även löpande) går att utvärdera om målsättning uppfyllts eller inte. Denna del av handlingsplanen bör ofta vara högst några meningar.
 • Resurser. Fundera noga igenom vilka resurser som behövs för att nå målsättningen. Fokusera på de viktigaste resurserna. Finns dessa resurser i organisationen? Är det rimligt att ta dessa resurser i anspråk för det aktuella syftet? Om svaret på dessa frågor är nej, så bör eventuellt målsättningen revideras.
 • Konkreta planer. Ange vad som konkret ska göras för att uppnå målen i handlingsplanen. Diskutera risker och svårigheter i dessa planer. Fokusera på de mest centrala uppgifterna/momenten.
 • Tidsplan. Ange en tydlig tidsplan för de konkreta planerna ovan. Utgå ifrån de mest centrala uppgifterna/momenten. Var realistisk.
 • Ansvarig person. Det är ofta en bra idé att en person (inte fler) är ytterst ansvarig för genomförandet av ett projekt och att detta bestäms klart och tydligt. Säkerställ att den ansvariga personen har lämpliga kompetenser och befogenheter. I den här delen av handlingsplanen kan det även beskrivas hur den ytterst ansvariga personen kan delegera uppgifter (inklusive vilka uppgifter som kan delegeras, och till vem).
 • När ska målet vara uppfyllt? Ange tills sist en deadline (eller en vision) om när projektet är tänkt att vara klart. Diskutera risken för att projektet blir försenat, inklusive effekter/kostnader av försening, samt vad som kan göras för att minska risken för försening.
 • Hur blev utfallet? Efter ett avslutat projekt är det ofta en god idé att utvärdera processen och handlingsplanen. Skriv en rapport där samtliga punkter i handlingsplanen sammanfattas och diskuteras; inkludera lärdomar inför kommande projekt. Kommunicera resultaten med berörda parter i och utanför organisationen.

Här finns mallarna

Handlingsplansmallen är skapad i Word för att enkelt kunna ändras så att den passar just er organisation (men den finns även tillgänglig i PDF-format). Du laddar ned mallarna under bilden nedan.

Handlingsplan mall

Mall handlingsplan (Word)

Mall handlingsplan (PDF)

Se även: